Tijdelijke opvang van statushouders in Fletcher Duinhotel Burgh-Haamstede

Het COA gaat tijdelijk statushouders opvangen in het Fletcher Duinhotel in Burgh-Haamstede. Het gaat om maximaal 20 personen met een verblijfsvergunning voor Nederland. De opvang in het Duinhotel is volgens het COA voor maximaal 2 maanden.

Tekort aan opvangplekken

Er is in Nederland een groot tekort aan opvangplekken voor asielzoekers en statushouders. Asielzoekerscentra en noodopvanglocaties zitten overvol. Daarom wordt er nu gekeken naar andere vormen van opvang voor onder andere statushouders.

Statushouders zijn mensen die het volledige asielproces hebben doorlopen. Ze hebben een verblijfsvergunning voor Nederland. Normaal gesproken stromen deze mensen direct vanuit een asielzoekerscentrum door naar een woning in een gemeente in Nederland. Vanwege het tekort aan woningen gebeurt dit nu te weinig. Het Rijk heeft daarom het COA de opdracht gegeven om statushouders tijdelijk in hotels te plaatsen. Hierdoor komen er weer plekken beschikbaar in de opvangcentra.

Tijdelijke opvang in Burgh-Haamstede

Er zijn door Fletcher Hotels 10 kamers beschikbaar gesteld aan het COA om statushouders op te vangen in het Duinhotel. Per kamer worden 2 statushouders opgevangen.

Het COA is verantwoordelijk voor de opvang en begeleiding en dekt alle kosten. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het COA via 088 - 715 70 00 of info@coa.nl.