Aanmelden Erfgoedprijs 2024

Het gemeentebestuur van Schouwen-Duiveland kent eens in de twee jaar een Erfgoedprijs toe. Dit gebeurt op voordracht van het Erfgoedplatform Schouwen-Duiveland. De prijs bestaat uit een geldbedrag van € 2500.

Doel Erfgoedprijs

Het doel van de Erfgoedprijs is het belang van het cultureel erfgoed onder de aandacht brengen bij de inwoners en bezoekers van Schouwen-Duiveland.

De Erfgoedprijs wordt om de twee jaar uitgereikt aan personen, verenigingen, stichtingen of andere niet commerciële organisaties die zich verdienstelijk hebben gemaakt voor het cultureel erfgoed op Schouwen-Duiveland en voldoen aan één of meerdere onderstaand genoemde criteria:

  • Zij hebben zich ingespannen voor de restauratie en/of het in stand houden van een monument of cultureel object en/of culturele erfgoedactiviteiten.
  • Zij hebben zich ingespannen om het monument of cultureel object voor de toekomst te bewaren door dit monument of cultureel object een nieuwe bestemming te geven.
  • Zij hebben zich ingespannen om door middel van promotie en voorlichting de belangstelling voor monumenten en/of cultureel erfgoed te bevorderen.
  • Zij hebben zich ingezet voor het behoud van het materiële en/of immateriële erfgoed op Schouwen-Duiveland en hebben daarmee het algemeen belang van het culturele erfgoed gediend.

Meer informatie?

Meer informatie over de Erfgoedprijs vindt u op de website van het Erfgoedplatform Schouwen-Duiveland.

Aanmelden Erfgoedprijs?

Wilt u uzelf of iemand anders voor de Erfgoedprijs 2024 aanmelden? Stuur dan voor 1 juni 2024 een mail naar erfgoedplatform@schouwen-duiveland.nl.

Uitreiking Erfgoedprijs vrijdag 13 september

De Erfgoedprijs wordt uitgereikt tijdens de openingsavond van Open Monumentendag. Dit is op vrijdag 13 september 2024 in de Jodocuskerk in Oosterland.