Raadsgriffie

De raadsleden worden bij hun werk ondersteund door de raadsgriffier. De raadsgriffier adviseert en geeft (logistieke) ondersteuning aan de raad en raadscommissies. 

Hebt u vragen over de raad of raadsvergaderingen? Neem dan contact op met de raadsgriffier via e-mail.

Samenstelling Griffie

Griffie ondersteuning