Raadsakkoord

In dit raadsakkoord (pdf, 2 MB) is beschreven wat voor de fracties in de gemeenteraad de uitgangspunten zijn voor de komende zittingsperiode (2022 – 2026) en waar zij voor willen gaan en staan.

Het raadsakkoord is in de raadsvergadering van 28 april 2022 vastgesteld.

Proces

Op 14 maart 2022 hebben de lijsttrekkers met elkaar gesproken over het proces voor het opstellen van een gezamenlijk document over de bestuurscultuur. Tijdens dat overleg is afgesproken om hiervoor de heer J. Suurmond uit Oostburg als een externe procesbegeleider aan te trekken.

Op 21 maart 2022 is in een openbare bijeenkomst aan de hand van de input van de fracties gesproken over de punten die opgenomen worden in het document. 23 maart is het raadsakkoord vervolgens definitief gemaakt.