Programmabegroting en jaarrekening

De gemeenteraad stelt jaarlijks, tijdens de begrotingsraad in november, de begroting vast. In de 1e helft van het volgende jaar stelt de gemeenteraad de programmarekening over het voorgaande jaar vast.