Introductiefilmpjes collegeleden

Hieronder een aantal introductiefilmpjes van collegeleden en de gemeentesecretaris. In verband met wisselingen in het college is er nog niet van alle collegeleden een filmpje beschikbaar.

Wethouder Jacqueline van Burg

            Ik ben Jacqueline van Burg, ik ben wethouder in deze gemeente.

Alles wat erin zit raak eigenlijk wel de leefomgeving. Dat is onder andere ruimtelijke ordening, stads en dorpsraden, kunst, cultuur, monumenten, openbare werken, landbouw en visserij, en daaronder vallen ook de havens.

We staan hier op het bolwerk. Ik heb op de eiland heel veel favoriete plekjes. Alles is prachtig alles is mooi, maar ja thuiskomen is toch altijd het mooist.

Goemanszorg is een landbouwmuseum en dat geeft ook een goed beeld van onze historie.
We zijn ook echt een agrarische gemeente dus dat is gewoon een mooie locatie om te zien waar we vandaan komen en waar we naar toe gaan.

Ruimtelijke ordening, alles wat in de ruimte gebeurt valt daaronder. Dit kan een klein schuurtje zijn maar ook hele grote projecten. We waren nu bij het project waar het voormalige Duinoord heeft gelegen. Er zijn allemaal nieuwe appartementen en woningen gebouwd dus dat is helemaal van deze tijd.
Het is groter dan dat het tevoren was.

Als je over het eiland rijdt zie je overal hoe prachtig de landbouw eigenlijk voor ons eiland is maar wat je niet ziet is de glastuinbouw en dat valt er natuurlijk ook onder. Er worden prachtige dingen gemaakt onder hele hoogwaardige condities. Het is mooi om dat ook van dichtbij te zien.

Visserij is heel belangrijk voor Schouwen-Duiveland. De mosselsector zet ons op de kaart in het binnen en buitenland want de Zeeuwse mosselen zijn natuurlijk overal bekend. We hebben nog een vissersvloot. Die ligt hier achter, normaal gesproken, maar ik denk dat die zijn gaan vissen.

Als gemeente proberen we zo goed mogelijk samen te werken met stads en dorpsraden. Zij weten als geen ander wat hun dorp nodig heeft en wat er leeft of wat er speelt. En in samenwerking met de dorpsraad Zonnemaire hebben we daar een prachtig speelpark gerealiseerd.
En ik moet zeggen alle credits zijn dan toch voor de dorpsraad want ze hebben het bedacht en uitgewerkt en hebben ook overal gelden geprobeerd los te peuteren en dan dragen we als gemeente daar heel graag aan bij.

We waren bij het parkeerterrein Havenpoort. Dat is een stadsentree waar je binnen no time zo in stad zit en het is niet zomaar een parkeerterrein het is een prachtige onthaalkamer voor de mensen, het is gewoon een genot om daar te verblijven. 

Het leuke aan mijn werk is dat je met veel verschillende mensen te maken heb
die allemaal hun eigen ideeën, problemen maar ook met eigen oplossingen komen
dus ik vind het gewoon leuk om samen met de mensen te werken aan een prachtig
Schouwen-Duiveland.
          

Wethouder Ankie Smit

            Ik ben Ankie Smit. Ik ben wethouder in de gemeente Schouwen-Duiveland 
en ik ben verantwoordelijk voor de portefeuilles milieu en energie, welzijn, 
mobiliteit, communicatie en interne zaken.

We zijn hier in het Dijkwater.
Dijkwater is een fantastische plek omdat er water is, en de natuur, er zijn bomen en iedere dag ziet het er anders uit.

Milieu is een belangrijke portefeuille omdat we steeds meer van afval 
eigenlijk naar grondstoffen moeten. Sinds we steeds meer gescheiden 
het afval inzamelen zien we dat het restafval echt afneemt. Het is nu de helft van wat het eerst was dus dat is hartstikke mooi.

Mobiliteit is een portefeuille waarin het gaat om verkeer, dus de wegen, het parkeren, maar ook over de openbaar vervoersvoorzieningen. Belangrijk daarin is dat mensen de auto kwijt kunnen of de fiets netjes kwijt kunnen. Dat het een fijne plek is en dat je goed in de bus kan stappen. Dus dat het geschikt is voor mensen die bijvoorbeeld met een rollator of met een rolstoel komen.

In de portefeuille welzijn en gezondheid speelt vooral dat we willen voorkomen dat mensen eenzaam zijn. We willen dat mensen die met dementie te maken hebben, of hun mantelzorgers, makkelijk gebruik kunnen maken van voorzieningen. Het is daarbij belangrijk dat mensen elkaar ontmoeten en dat mensen openstaan voor het gesprek en de ontmoeting met anderen.

De portefeuille energie richt zich op de energietransitie.
Dat betekent dat we op een andere manier met energie om moeten gaan. We zetten daarbij vooral in dat er minder energie wordt gebruikt want dat is een heel goed begin, dan kan nog heel veel gewonnen worden.
En het tweede is dat we energie moeten opwekken. Dan kun je denken aan windmolens. Je kunt denken aan getijdenenergie, dat ook hier plaatsvindt. En natuurlijk zonnepanelen. Zonnepanelen op het dak is een hele mooie oplossing en dat is ook wat we graag stimuleren.

Ik ga iedere dag met plezier naar het gemeentehuis om het leven op Schouwen-Duiveland, en de manier waarop we hier samenleven zo mooi mogelijk te maken.
          

Wethouder Daniël Joppe

            Ik ben Daniël Joppe, ik ben wethouder van recreatie, watersport, toerisme, economische zaken, volkshuisvesting, maatschappelijke voorzieningen, waaronder de onderwijsgebouwen, sport, personeel en organisatie, financiën en belastingen.

We zijn hier op de punt bij Westenschouwen, de ultieme strandbeleving en de plek waar Schouwen-Duiveland ten opzichte van de rest van Nederland echt om bekend staat. Het strand en het mooie uitzicht en daarom is dit de dit mijn favoriete plek.

Dit is een hele mooie voorziening die gebruikt wordt voor het hele eiland. Wat we belangrijk vinden is dat mensen op ons eiland voldoende kunnen bewegen en daar hebben we een aantal jaren geleden deze prachtige voorziening op het eiland neer kunnen zetten.

We proberen op Schouwen-Duiveland echt te bouwen naar behoefte we merken dat de woningmarkt erg in verandering is. En BuZee is een mooi voorbeeld van stadsvernieuwing, maar ook het bouwen naar de behoefte.

Ik ben als wethouder ook verantwoordelijk voor economische zaken.
Bedrijvigheid in alle soorten valt daaronder en het Business Park is gewoon een mooi voorbeeld van waar, vaak lokale bedrijven, hun uitbreiding kunnen realiseren en dat wilde ik op deze manier graag nog een keer onder de aandacht brengen.

Recreatiebedrijven zijn een belangrijke economische poot op Schouwen-Duiveland. Ze voorzien in heel veel banen voor dit eiland. Het is belangrijk dat de recreatiesector kan blijven vernieuwen en dit is gewoon een voorbeeld van een bedrijf dat op een goede manier heeft vernieuwd.
Om in te blijven spelen op de behoefte van al die toeristen die hier zo graag komen. Maar die moeten wel ook plek hebben om dat te kunnen doen en in hun eigen behoeften voorzien 

De bibliotheek is een mooi voorbeeld van wat wij naast onze dorpshuizen belangrijke maatschappelijke voorziening vinden. Ja een bibliotheek, lezen is gewoon belangrijk voor de ontwikkeling zowel voor jong als oud. En wij hebben een bibliotheek waar taalvaardigheid en het taalhuis op een goede manier bij elkaar komt.
Dus niet alleen een bibliotheek maar het is eigenlijk een bibliotheek plus.

Het leukste van mijn werk is de breedte van mijn portefeuille.
Dus dat je eigenlijk bijna met alle lagen van de bevolking van Schouwen-Duiveland dat je daarmee te maken krijgt en het feit dat je kan proberen om je in te zetten om Schouwen-Duiveland nog wat beter te maken dan dat het al is.
          

Gemeentesecretaris Marieke van den Heuvel

            Ik ben Marieke van Heuvel en ik ben gemeentesecretaris bij de gemeente Schouwen-Duiveland en tevens algemeen directeur.
In die hoedanigheid ben ik de eerste adviseur van het college en geef ik leiding aan de ambtelijke organisatie.

Wat ik hier zo fijn vind van deze plek is dat ik de seizoenen aan mij voorbij zie glijden, ik loop hier zo de polder in en dan zie ik wat de boeren jaar in jaar uit, maand in maand uit aan het doen zijn. Ik zie de gewassen groot worden en ik zie ze van het land gehaald worden, ja dat vind ik fantastisch.

Eerste adviseur van het college betekent dat ik het college bijsta in alles wat zij doen en het houdt ook in dat ik dinsdagmorgen bij de collegevergaderingen aanwezig ben. Dan neemt het college besluiten.

Mijn collega's maken allerlei adviezen over belangrijke ontwikkeling hier op het eiland, en ik zit erbij om het college dan ook nog te adviseren.
Van oorsprong is het een plek waar ambtenaren zitten en wij hebben het gemeentehuis omgetoverd tot een plek waar ambtenaren zitten, maar ook partners binnen het sociaal domein. Voor onze inwoners is dat heel erg makkelijk, als het debat aan hand is kunnen we snel schakelen met elkaar.

Inwoners vinden op de begane grond iedereen die ze nodig hebben dus dat is gewoon een mooie ontwikkelingen die we voor elkaar hebben gekregen.

De Zuidhoek is een werkvoorzieningsschap.
De meeste mensen hier op het eiland kennen dat ook. Het is een onderdeel
geworden van de gemeente en daar zit een directeur op, die stuurt die organisatie aan en wij zorgen er samen voor, met de programmamanager sociaal domein, dat er een goede integrale aanpak komt voor het sociale
domein. Dus ook voor de mensen die een beschutte werkomgeving nodig hebben.

Het serviceteam is uitermate belangrijk want daar komen alle telefoontje binnen. Ze luisteren goed naar wat er aan de hand is en proberen gelijk een helpende hand te bieden om de zaken waar je mee zit nu op te lossen.
Het service team werkt ook voor de buitendienst. Als er een melding is in de buitenruimte, de inwoners ziet iets wat kapot is. De collega's van de buitendienst pakken dat dan op en zorgen dat het opgelost word.

Ik vind het sowieso fantastisch om op zo'n eiland te kunnen werken. Het is zo mooi hier en ik vind het gewoon heel erg leuk om met mensen bezig te zijn. Dat doe ik eigenlijk heel de dag want ik ben heel de dag bezig met
praten dingen regelen en organiseren. Wat wil je nog meer.