Trouwlocaties

U kunt zelf kiezen waar u trouwt. Misschien wilt u trouwen op een plek waar u een bijzondere herinnering aan hebt. U hebt onze toestemming nodig, voordat u op deze plek mag trouwen. De locatie moet aan verschillende voorwaarden voldoen. Daarom is het verstandig op tijd contact met ons op te nemen. Wij kunnen u ook vertellen of u eventueel nog vergunningen nodig hebt.

Het is belangrijk dat u altijd eerst contact opneemt met de locatie om te vragen naar de beschikbaarheid voordat u de reservering bij ons doet.

Let op: het Stadhuismuseum is ook een bijzondere locatie waarmee u eerst contact moet opnemen!

Hoe maak ik de keuze voor een locatie?

Voor het maken van een keuze voor een locatie kunt u gebruik maken van de checklist. In de checklist wordt gevraagd naar de voorzieningen op de locatie, waarmee u rekening moet houden in verband met de plechtigheid. Dit zijn onder andere een omkleedruimte voor de ambtenaar, geluidsinstallatie, tafel, enzovoort. De checklist helpt u om deze zaken tijdig gereed te hebben. U voorkomt hiermee dat achteraf alsnog een andere locatie moet worden gekozen. In de checklist is ook de verplichting opgenomen om iemand aan te wijzen die de gasten helpt en die de ambtenaar Burgerlijke Stand ondersteunt bij zijn/haar taak.

Deze lijst is bedoeld als handreiking voor het aanstaand bruidspaar of partners en de ambtenaar die het huwelijk gaat voltrekken of het partnerschap gaat registreren.

Probeert u van tevoren zoveel mogelijk duidelijkheid te verkrijgen over de hieronder aangegeven aandachtspunten. Wellicht is een en ander ook al kort te sluiten met de beheerder van de locatie, zodat alles tijdig voor de huwelijksvoltrekking of partnerschapsregistratie geregeld is.

Faciliteiten voor de ambtenaar (BABS)

 • Is er een ruimte waar de ambtenaar zich kan verkleden/opknappen?
 • Is er een ruimte waar de ambtenaar zijn/haar eigendommen kan achterlaten?
 • Is er parkeermogelijkheid voor de ambtenaar en waar?
 • Is er voldoende verlichting op de 'werkplek'?

De ruimte

 • Zijn er tafels en stoelen aanwezig en hoe zijn deze opgesteld? Indien niet voldoende: zelf regelen.
 • Waar zit het (bruids)paar en waar zit de trouwambtenaar. Eventueel de opstelling op papier zetten?
 • Waar zitten de speciale gasten zoals ouders, getuigen, grootouders enzovoort?
 • Hoe en waar wordt de akte getekend?
 • Is er muziek, wat voor, wie zorgt voor het afspelen en wanneer?

Overig

 • Wie is de contactpersoon op de locatie op de dag van het huwelijk of de registratie in het geval dat er vragen of problemen zijn betreffende de plechtigheid. 
 • Is er een afspraak gemaakt over de wijze waar en wanneer/hoe laat de trouwambtenaar en de contactpersoon elkaar ontmoeten op de dag van het huwelijk of registratie?
 • Is het (bruids)paar al aanwezig op de locatie of komen zij op een afgesproken tijd binnen?
 • Zijn de genodigden al aanwezig op de locatie of komen ze op de afgesproken tijd binnen?
 • Wie zorgt ervoor dat alle gasten op de juiste plek gaan zitten? Is deze persoon voor de plechtigheid bekend bij de trouwambtenaar?

Trouwen in onze eigen locatie

Voor wie kiest voor een eigentijdse en toch stijlvolle omgeving is de Burgerzaal in ons gemeentehuis een geschikte locatie.

Kosten trouwen op locatie

Bij een huwelijk op locatie worden de kosten die normaal berekend worden voor een huwelijk in de trouwzaal ook in rekening gebracht. Hiernaast kunnen er voor het gebruik van de locatie extra kosten in rekening worden gebracht door de beheerder van de locatie.