Echtscheiding

Uw echtscheiding of het einde van uw geregistreerd partnerschap moet bij ons bekend zijn. Uw advocaat of notaris moet dit regelen.

  • Een echtscheiding regelt u bij de gemeente waar u getrouwd bent.
  • Het einde van uw geregistreerd partnerschap regelt u bij de gemeente waar uw geregistreerd partnerschap ingeschreven is.
  • U hebt een uitspraak van de rechter nodig of een door de notaris opgemaakte verklaring. In de verklaring moet staan dat u en uw partner het geregistreerd partnerschap willen beĆ«indigen.
  • De echtscheiding is pas definitief als deze stukken door ons zijn ingeschreven in de registers van de Burgerlijke Stand.

Kosten

Aan de inschrijving zijn geen kosten verbonden.

Hoe werkt het?

Echtscheiding

Een huwelijk eindigt officieel na inschrijving van de beschikking van de rechter in de registers van de Burgerlijke Stand. Uw advocaat kan hiervoor een verzoek indienen bij de rechter. Vragen u en uw partner samen de scheiding aan? Dan kunt u dezelfde advocaat kiezen. Bent u het niet met elkaar eens? Dan kunt u beter elk een eigen advocaat nemen.

Wilt u in Nederland scheiden? Dan moet een advocaat namens u een verzoek tot echtscheiding indienen bij de rechtbank. Dit kan ook als u in het buitenland bent getrouwd. De rechtbank spreekt de echtscheiding uit. Dit besluit heet de echtscheidingsbeschikking.

Geregistreerd partnerschap

Een geregistreerd partnerschap eindigt officieel door een uitspraak van de rechter of een verklaring samen met uw partner. Dit laatste kan alleen als u en uw partner het eens zijn. Een advocaat of notaris moet de verklaring ook ondertekenen. Hebt u samen gezag over minderjarige kinderen? Dan moet u de partnerschapsregistratie door de rechter laten ontbinden.