Echtscheiding

Wilt u gaan scheiden? Dan hebt u een advocaat nodig. De advocaat dient voor u het verzoek tot echtscheiding in bij de rechtbank.

U neemt mee naar de advocaat:

  • een afschrift van de huwelijksakte;
  • van beide partners een uittreksel uit de Basisregistratie Personen met daarop uw nationaliteit en verblijfsduur;
  • afschriften van de geboorteakten van kinderen onder de 18 jaar.

Moet ik de gemeente informeren?

Heeft de rechter een definitieve uitspraak gedaan? Dan moet uw advocaat de echtscheiding binnen 6 maanden laten inschrijven bij de gemeente waar u getrouwd bent.

Voor het inschrijven van de echtscheiding bij de gemeente is nodig:

  • Een schriftelijk verzoek tot inschrijving.
  •  Een afschrift van de echtscheidingsbeschikking.
  •  Een verklaring van de griffier van de rechtbank dat geen van de partijen beroep heeft aangetekend. Dit is niet nodig wanneer beide (ex-)partners samen een schriftelijk verzoek indienen.

Wat kost de inschrijving?

De inschrijving is gratis.