Buitenlandse echtscheiding

Hebt u de echtscheiding in het buitenland laten registreren? Dan moet u ervoor zorgen dat u uw echtscheiding bij de gemeente in laat schrijven.

Hoe schrijf ik mijn echtscheiding in bij de gemeente?

Voor het laten inschrijven van uw buitenlandse echtscheiding maakt u een afspraak. U kunt hiervoor bellen naar telefoonnummer 0111 452 000.

Wat moet ik meenemen naar mijn afspraak?

U neemt het volgende mee naar uw afspraak:

  • Het originele echtscheidingsvonnis. Hierin moet staan dat de uitspraak vast ligt. Er kan dan geen beroep meer tegen het vonnis komen. Is het vonnis niet in het Nederlands? Dan moet u de tekst laten vertalen door een in Nederland beëdigd tolk/vertaler. Duitse, Engelse en Franse documenten hoeft u niet te laten vertalen.
  • Veel buitenlandse documenten moet u in dat land laten legaliseren of een apostille erop laten zetten.Meer informatie leest us op nederlandwereldwijd.nl/legaliseren/wat-is-legaliseren-apostille.
  • Is het vonnis in het buitenland ingeschreven bij de burgerlijke stand? Dan moet u ook het bewijs van die inschrijving meenemen.
  • Was u in Nederland getrouwd? Dan is het verstandig om de echtscheiding te laten registeren bij de burgerlijke stand van de gemeente waar u toen getrouwd bent. Anders blijft uw huwelijk in de registers van de burgerlijke stand bestaan.

Wat kost het inschrijven?

Het inschrijven van de buitenlandse echtscheiding is gratis. Wilt u een uittreksel van de inschrijving van de echtscheiding? Dan kost dit €16,60.