Erfgenamenonderzoek

Als een familielid is overleden krijgt u te maken met het erfrecht. Als niet duidelijk is wie de erfgenamen zijn, is erfgenamenonderzoek nodig. Voor dit onderzoek wordt onder andere gebruik gemaakt van de Basisregistratie personen (BRP).

 • U kunt het erfgenamenonderzoek ook zelf doen.
 • Daarvoor moet u wel laten zien dat er een relatie bestaat met de overledene.
 • U kunt hiervoor schriftelijk een aanvraag bij ons doen. 
Inloggen met DigiD Aanvragen onderzoek Inloggen met eHerkenning Niveau 2+ Aanvraag onderzoek

Waarom een erfgenamenonderzoek?

Meestal staat in het testament van de overledene wie de erfgenamen zijn. Als er geen testament is, geldt het wettelijk erfrecht. Is niet bekend wie de erfgenamen zijn? Dan doet de notaris een schriftelijke aanvraag bij ons voor een erfgenamenonderzoek in onder andere de gemeentelijke Basisregistratie personen (BRP). Dit betekent dat de notaris vraagt wie de nabestaanden zijn.

U kunt het erfgenamenonderzoek ook zelf doen. Daarvoor moet u kunnen aantonen dat er een relatie bestaat met de overledene. U kunt hiervoor schriftelijk een aanvraag bij ons doen.

Het erfgenamenonderzoek is bedoeld om na te gaan of er mogelijk nog andere kinderen of erfgenamen zijn. Duidelijkheid over erfgenamen is nodig om een verklaring van erfrecht op te kunnen stellen. Een verklaring van erfrecht hebt u nodig voor het regelen van allerlei zaken met bijvoorbeeld de bank en verzekeringen. Het is voor dit soort instanties een bewijs dat ze met de juiste persoon te maken hebben.

Kwam de overledene uit een ander land? Dan is vaak erfgenamenonderzoek in buitenlandse archieven nodig. Dat kan langer duren en ook kostbaar zijn.

Wie zijn erfgenamen?

Erfgenamen volgens de wet zijn:

 • echtgenoot, kinderen en (achter)kleinkinderen;
 • ouders, broers en zusters en hun kinderen;
 • grootouders met hun (klein)kinderen;
 • ooms, tantes, neven en nichten;
 • overgrootouders en hun afstammelingen tot in de 6e graad.

Zijn er geen erfgenamen? Dan vervalt de erfenis of nalatenschap aan de Nederlandse staat.

Geen erfgenamen volgens de wet zijn:

 • zwager en schoonzuster;
 • aangetrouwde kinderen en stiefkinderen;
 • een gescheiden man of vrouw.

Wat doet de notaris voor een Verklaring van Erfrecht?

De notaris zoekt aan de hand van de wettelijke regels en een eventueel testament uit wie de erfgenamen zijn. Ook zoekt hij in onze registers of er nog andere erfgenamen zijn, dat heet een erfgenamenonderzoek. Het kan zijn dat er onbekende kinderen zijn of andere erfgenamen. Eventueel zoekt de notaris dit ook uit in het buitenland.

De verklaring van erfrecht hoeft niet gemaakt te worden door de notaris die een eventueel testament heeft opgesteld. Als de notaris zeker weet wie de erfgenamen zijn, dan zet hij dat in een verklaring.