Begraven of cremeren

  • De uitvaartondernemer of u als nabestaande dient een grafaanvraag bij ons in.
  • Op de grafaanvraag staan persoonsgegevens van de overledene en de plaats en datum van het overlijden. Verder staan de opdrachtgever (de nabestaande of de rechthebbende), de datum, het tijdstip, de keuze van de begraafplaats en het soort graf in deze aanvraag.
  • Wordt de overledene in een bestaand graf begraven? Ook wel bijzetting genoemd? Dan controleren we onze begraafplaatsadministratie. Ook leggen we informatie vast over de rechthebbende en de resterende duur van het eerder verleende grafrecht. 
  • Onze ambtenaar van de Burgerlijke Stand moet toestemming geven voor het begraven op de betreffende begraafplaats. Deze toestemming heet officieel 'het verstrekken van verlof'.
  • Voordat de uitvaart plaatsvindt moet de uitvaartondernemer deze toestemming aan de beheerder van de begraafplaats geven. 
  • De regels en voorwaarden die binnen onze gemeente hiervoor gelden staan in de beheersverordening Gemeentelijke begraafplaatsen Schouwen-Duiveland
Afspraak maken Afspraak maken