Aangifte van overlijden

Als iemand is overleden, dan regelt de uitvaartorganisatie meestal de aangifte van overlijden. Als familie of vriend kunt u deze aangifte ook zelf doen.

  • U doet aangifte binnen 6 werkdagen na het overlijden.
  • U doet aangifte in de gemeente van overlijden.
  • Wij verwerken het overlijden in de Basisregistratie personen (BRP). Zo krijgen alle organisaties van de overheid automatisch een bericht.

Belangrijk om te weten

  • U moet aangifte van overlijden doen voordat de begrafenis of crematie is.   
  • De overleden persoon mag niet eerder dan 36 uur na het overlijden worden begraven of gecremeerd.
  • De overleden persoon mag niet later dan 6 werkdagen na het overlijden worden begraven of gecremeerd.
  • Wilt u de overleden persoon eerder begraven of cremeren? Dan hebt u toestemming van de officier van justitie nodig. Meestal regelt de uitvaartverzorger dit.
  • Wilt u de overleden persoon later dan 6 werkdagen begraven of cremeren? Dan hebt u toestemming van een arts en justitie nodig. Meestal regelt de uitvaartverzorger dit.

Aangifte doen als uitvaartondernemer

De aangifte van overlijden kunt u digitaal aan ons doorgeven. U logt in met eHerkenning en geeft de gegevens dan aan ons door.

Inloggen met eHerkenning Niveau 2+ Aangifte overlijden doen

Aangifte doen als familie of vriend

Om aangifte van overlijden te doen belt u ons op telefoonnummer (0111) 452 000.

Akte van overlijden

Wij maken een akte van overlijden op. Ook geven wij schriftelijk toestemming voor het begraven of cremeren van de overleden persoon. Dit heet ‘verlof tot begraven of cremeren’.

Wat kost de akte van overlijden?

Product Prijs
Uittreksel overlijdensakte € 16,60

Verwerking persoonsgegevens

Als de overlijdensakte is opgemaakt, verwerken we deze informatie in de BRP. We geven een bericht over het overlijden door aan de Belastingdienst, Sociale Verzekeringsbank en zorgverzekeraar.
Andere (niet overheid) organisaties moet u zelf een bericht sturen. Dit zijn ook banken en verzekeringsmaatschappijen. U gebruikt daarvoor het uittreksel van de overlijdensakte. Meestal krijgt u dit uittreksel van de uitvaartverzorger. U kunt het uittreksel ook zelf aanvragen bij de gemeente.