Naamskeuze kinderen

Is uw 1e kindje geboren? Dan kunt u kiezen of uw kind uw achternaam krijgt of die van uw partner. Alle volgende kinderen die u samen krijgt, krijgen dan automatisch dezelfde achternaam als uw 1e kind.

U kiest de naam:

  • vóór de geboorte;
  • bij de geboorteaangifte;
  • bij erkenning of bij adoptie.

U moet hiervoor een afspraak bij ons maken.

Inloggen met DigiD Afspraak maken

Bent u niet getrouwd? Dan krijgt uw kind automatisch de achternaam van de moeder. Als de vader het kind erkent, kunt u er voor kiezen dat het kind de naam van de vader krijgt. De moeder moet hiervoor toestemming geven. De kinderen die hierna uit deze relatie worden geboren, krijgen dezelfde achternaam.

Kosten

U hoeft hier niets voor te betalen.

Beide ouders zijn vrouw

Bent u als 2 vrouwen getrouwd of hebt u een geregistreerd partnerschap? Dan geldt voor de naamskeuze voor uw kind het volgende:

  • De moeder is zwanger van een onbekende donor (in de zin van de Wet donorgegevens kunstmatige bevruchting). Uw kind krijgt dan automatisch de achternaam van de duomoeder. Dit is de vrouwelijke partner of echtgenote van de biologische moeder. Kinderen die hierna worden geboren, krijgen dezelfde achternaam als het 1e kind. U kunt ervoor kiezen het kind de achternaam van de biologische moeder te geven. Dit moet u dan samen bij ons vast laten leggen..
  • De moeder is zwanger van een bekende donor en de duomoeder erkent het kind. Uw kind krijgt dan automatisch de achternaam van de biologische moeder. Wilt u dat uw kind de achternaam van de duomoeder krijgt? Dan moet u dat samen bij ons vast laten leggen.
  • U mag de achternaam van uw kinderen nog 1 keer veranderen in die van de andere ouder. Dit mag als u gaat trouwen of een geregistreerd partnerschap aangaat.
  • Is uw kind 16 jaar of ouder? Dan moet het kind de naamsverandering zelf ook goed vinden en hiervoor tekenen.