Aangifte geboorte

 • De geboorte van uw kind moet u aangeven in de gemeente waar het kind geboren is.
 • Doe dit zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen 3 werkdagen.
 • Is uw kind in het ziekenhuis geboren? Dan moet u aangifte doen in de gemeente waar het ziekenhuis is.

De volgende personen kunnen aangifte doen van een geboorte:

 • De vader of moeder van het kind.
 • Iemand die bij de geboorte aanwezig is geweest.
 • De directeur van het ziekenhuis of de inrichting waar het kindje is geboren. De directeur mag hiervoor iemand machtigen.
 • De bewoners van de woning waarin de geboorte plaatsvond.
 • Ook mensen jonger dan 18 jaar mogen aangifte doen van een geboorte.

Om bij onze gemeente aangifte te doen, moet u bellen voor een afspraak naar het algemene nummer 0111-452 000.

Wat moet u meenemen?

 • De datum en tijd waarop het kindje geboren is. U kunt hiervoor een verklaring van een arts of verloskundige meenemen. Hier moet ook de naam van de moeder op staan. De verklaring is niet verplicht. U mag deze informatie ook zelf aan ons doorgeven.
 • De geboortenamen van het kind.
 • Een geldig identiteitsbewijs.
 • Een geldig identiteitsbewijs van de moeder. Dit is niet wettelijk verplicht. Het helpt ons wel om de aangifte sneller te verwerken. 
 • Eventueel uw trouwboekje. Dan kunnen we uw kindje daarin bijschrijven. 

Hebt u uw kind vóór de geboorte al erkend in een andere gemeente of bij een notaris? Of hebt u al een naam uitgekozen? Dan hebt u ook nodig:

 • Een afschrift van de akte Erkenning ongeboren vrucht.
 • Een afschrift van de akte van naamskeuze.

Kosten

Voor een geboorteaangifte hoeft u niets te betalen.

Als u aangifte van een geboorte doet maken we een geboorteakte op. Hier kunt u gelijk een kopie van krijgen.

Een kopie kost € 15,70