Aangifte geboorte

 • De geboorte van uw kind meldt u bij de gemeente waar het kind geboren is. Dit heet aangifte doen.
 • Doe dit zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen 3 dagen.
 • Is uw kind in het ziekenhuis geboren? Dan doet u aangifte in de gemeente waar het ziekenhuis staat.

Wie kan aangifte van geboorte doen?

 • De vader of moeder van het kind.
 • Iemand die bij de geboorte was.
 • De directeur van het ziekenhuis of de inrichting waar het kind is geboren. De directeur mag hiervoor iemand toestemming geven.
 • De bewoners van de woning waarin het kind is geboren. 
 • Ook personen jonger dan 18 jaar mogen aangifte doen van een geboorte.

Wilt u bij ons aangifte doen? Dan maakt u een afspraak. U belt hiervoor naar nummer (0111) 452 000.

Wat moet ik meenemen naar de afspraak?

 • De datum en tijd waarop het kindje geboren is. U kunt hiervoor een bewijs van een arts of verloskundige meenemen. Hier moet ook de naam van de moeder op staan. Dit bewijs is niet verplicht. U mag deze informatie ook zelf aan ons doorgeven.
 • De geboortenamen van het kind.
 • Een geldig identiteitsbewijs.
 • Een geldig identiteitsbewijs van de moeder. Dit is wettelijk niet verplicht. Het helpt ons wel om de aangifte sneller in het systeem te zetten.  
 • Als u dit wilt; uw trouwboekje. Dan kunnen wij uw kind ook daarin zetten.   

Hebt u uw kind vóór de geboorte al erkend in een andere gemeente of bij een notaris? Of hebt u al een naam uitgekozen? Dan hebt u ook nodig:

 • Een afschrift van de akte Erkenning ongeboren vrucht.
 • Een afschrift van de akte van naamskeuze.

Wat kost de aangifte?

De geboorteaangifte is gratis. Als u aangifte van een geboorte doet, maken we een geboorteakte op. Hier kunt u gelijk een kopie van krijgen. Een kopie kost € 16,60.