Regionale waterkeringen

Naast primaire waterkeringen hebben we ook regionale waterkeringen. Deze waterkeringen bestaan meestal uit oude dijktrajecten die geen water meer keren, maar bij overstromingen wel kunnen voorkomen dat heel Schouwen-Duiveland in één keer volloopt.

Een regionale kering beperkt de gevolgen van een overstroming vanuit het hoofdwatersysteem. De Provincie is verantwoordelijk voor het aanwijzen van regionale waterkeringen en voor de normering hiervan. Alleen de dijk van het Havenkanaal, achter de stuw is een ‘natte’ regionale waterkering. Kijk voor meer informatie op de website van de provincie Zeeland.