Zoutwater

Schouwen-Duiveland is omgeven door zout water. Deze wateren, de zee, de Oosterschelde en de Grevelingen zorgen ervoor dat door de kweldruk van deze wateren ook de grotere watergangen op Schouwen-Duiveland bijna allemaal zout zijn. Dit zoute water zorgt voor een aparte flora en fauna, maar voor de agrariĆ«rs maakt het ze des te moeilijker om aan voldoende zoet water te komen in tijden van droogte.

Grevelingen

De Grevelingen ligt ten noorden van ons tussen Schouwen-Duiveland en Goeree-Overflakkee. De helft ligt in Zeeland (Schouwen-Duiveland) en de andere helft in Zuid-Holland (Goeree-Overflakkee). Aan de westzijde houdt de Brouwersdam het zeewater tegen en aan de oostzijde de Grevelingendam het water uit de Oosterschelde. Via de Brouwerssluis en de Grevelingensluis komt er zoutwater binnen. De Grevelingen is dan ook een zoutmeer. Er is geen getij op de Grevelingen en daardoor is er weinig beweging in het water, waardoor er gelaagdheid in het water is ontstaan van verschillende lagen met verschillende concentraties zuurstof. De onderste lagen bevatten daardoor bijna geen zuurstof meer en het bodemleven in de diepere delen is daardoor nagenoeg verdwenen. Deze zuurstofloze laag breidt zich uit en vandaar dat besloten is om het getij in de Grevelingen terug te brengen. Hierdoor komt er weer opnieuw beweging in het water en worden de lagen gemengd en verdwijnt de zuurstofloze laag grotendeels. Op dit moment vindt nog onderzoek plaats op welke manier er nu precies een doorgang moet komen in de Brouwersdam. Uiteindelijk is het de bedoeling dat er een getijverschil ontstaat van 0,4 meter. Op de website getijgrevelingen.nl leest u hier meer over.

De Grevelingen is ook erg in trek voor recreatieve doeleinden. Zo zijn er veel jachthavens en er zijn zelfs extra watersporteilandjes in de Grevelingen gerealiseerd. Op de website van Rijkswaterstaat vindt u alles wat u wilt weten als u wilt varen over de Grevelingen. Onder andere:

  • actuele waterstanden
  • bedieningstijden bruggen en sluizen
  • actuele scheepvaartberichten

Oosterschelde

De Oosterschelde is een zeearm. Het heeft dan ook een open verbinding met de Noordzee. Wel is er een Oosterscheldekering gerealiseerd die er voor kan zorgen dat de openverbinding wordt afgesloten.

De schuiven van de Oosterscheldekering gaan naar beneden als er een zeepeil van +3 meter NAP wordt voorspeld. De Oosterscheldekering zorgt dat er niet teveel zeewater door kan, maar zorgt er ook voor dat er weinig zand uitgewisseld tussen de Noordzee en de Oosterschelde. Dit wordt door de drempel van de Oosterscheldekering tegen gehouden. Hierdoor worden de platen in de Oosterschelde niet meer aangevuld met zand.

Tijdens stormen verdwijnt er wel zand van de platen, waardoor de platen steeds kleiner worden, lager worden, waardoor ze steeds minder lang boven water uitkomen. De vogels die de platen gebruiken voor het vinden van hun voedsel krijgen hierdoor steeds korter de tijd om het voedsel bij elkaar te scharrelen. Als de plaat tekort droogvalt, verliest de plaat deze functie. Vandaar dat onlangs op de Roggenplaat een suppletie heeft plaatsgevonden waardoor een gedeelte van de plaat weer opgehoogd is. Doordat de oude geulen te groot zijn nu er door de Oosterscheldekering minder water door gaat, vullen deze geulen zich langzaam op met zand van de platen. Dit wordt de zandhonger genoemd. Daarnaast zorgt zeespiegelstijging ook dat de droogvallende platen minder lang boven water zijn. Er is daarom onderzoek gedaan naar de effecten in de toekomst in het EZZO onderzoek. Ga naar de website van de Zuidwestelijke Delta voor meer informatie.

De Oosterschelde is een Nationaal Park. Vandaar dat het educatieve van de Oosterschelde veel aandacht krijgt. Op de website van het Nationaal Park leest u hier meer over.