Wat gaan we daar voor doen?

Wonen

Een van de te verwachten effecten van de klimaatverandering is dat er vaker tropische temperaturen (boven de 30 graden) te verwachten zijn. Vaak zelfs meerdere dagen achter elkaar. Hierdoor warmt de buitenruimte op. De gebouwen kunnen warmte uit gaan stralen en ook de warmte kan in de gebouwen gaan zitten. Als deze temperaturen te hoog worden, kan er overlast door ontstaan. Woningen kunnen niet meer verkoeld worden, maar ook de buitenruimte kan zo warm worden dat het buiten verblijven niet prettig meer is. Zeker in het bebouwd gebied kan door de afgifte van de warmte van gebouwen en verharding het buiten klimaat hierdoor onprettig worden, zeker als daardoor bijvoorbeeld in de nacht niet meer gekoeld kan worden. Met o.a. het NK Tegelwippen proberen we hier wat aan te doen.

Werken

  • Maatregelen hittestress bij nieuwbouw
    Hittestress bij nieuwbouw is te verminderen door te zorgen dat er minder rechtstreekse zonneschijn in de woning kan plaatsvinden, of dat er voldoende groen in de directe omgeving is. Groene gevels en daken zijn bijvoorbeeld maatregelen. Doordat de nieuwe woningen goed ge├»soleerd zijn, bestaat het gevaar dat warmte die eenmaal binnen is in het gebouw, er niet meer makkelijk uit kan. Ventileren op koele momenten kan helpen. Maar ook materiaalgebruik en kleur kan bijdragen om hittestress te verminderen. 

Verblijven

  • Klimaatadaptatie bij evenementen
    Wat belangrijk wordt bij het organiseren van evenementen is dat er aandacht is voor de kans op hogere temperaturen tijdens het evenement. Daardoor moet er voorzorgsmaatregelen genomen worden dat hierdoor geen ongewenste situaties ontstaan. Te denken valt daarbij aan voldoende beschutting, koelte, drinkwater. Maar ook het moment van het evenement kan problemen verminderen. Tijdens het middaguur zal het warmer zijn dan aan het eind van de middag.