Projecten windenergie

Windpark Krammer

Windpark Krammer is het grootste burgerinitiatief van Nederland. De ruim 4.000 leden van de co√∂peraties Zeeuwind en Deltawind hebben het initiatief genomen om dit windpark van 34 windturbines van ongeveer 3 - 4 MW op en rondom de Krammersluizen te ontwikkelen. Het park zal voldoende energie produceren om ruim 100.000 huishoudens van groene stroom te voorzien. 

Windpark Oosterscheldekering

Op de Oosterscheldekering heeft E-Connection  windturbines van 3 - 4 MW geplaatst.

Windpark Zierikzee

Nabij Zierikzee zijn door Saman Energiq in totaal 3 windturbines van 3 MW gerealiseerd die groene stroom opwekken voor duizenden huishoudens.