Zeeuwse aanpak klimaatadaptatie

In Zeeland hebben gemeenten, de provincie en het waterschap afgesproken dat we samen aan de slag gaan met een strategie voor klimaatadaptatie. Daarvoor zijn de stresstesten van alle gemeenten, provincie en waterschap bekeken en is een lijst ontstaan van alle effecten die kunnen optreden.

Om te bepalen welke effecten aangepakt moeten worden en door wie, wordt een risico-/klimaatdialoog gehouden. In Zeeland hebben we die gesplitst in een lokale (iedere gemeente) en een regionale (heel Zeeland). De regionale dialoog gaat over die effecten die overal voorkomen en waar het logisch is om ze samen op te pakken. Deze regionale dialoog wordt uitgewerkt tot een Zeeuwse klimaatadaptatiestrategie.