Klimaatkennisbank

Klimaatverandering is een actueel thema. Maar wat merken we er zelf van en wat kunnen we eraan doen? Het doel van klimaatkennisbanksd.nl is om deze vragen te beantwoorden. Ook biedt het de inwoners van Schouwen-Duiveland een duidelijk overzicht van belangrijke feiten, kaarten en gegevens.

Interactieve klimaatatlas

De kennisbank bevat een klimaatatlas waar bezoekers zelf op een interactieve manier kunnen zien wat onder andere hitte, wateroverlast en de energietransitie betekent voor hun eigen wijk. Daarnaast is de klimaatatlas ook heel waardevol bij het in beeld brengen van de klimaatopgaven waar we voor staan. Het KNMI verwacht hogere temperaturen, nattere winters, hevigere regenbuien en kans op drogere zomers. Dit heeft gevolgen voor het stedelijke en landelijke gebied, bijvoorbeeld door meer wateroverlast, grondwaterproblemen en hittestress.

Star2Cs

De klimaatkennisbank is 1 van de 4 eindprojecten die tot stand zijn gekomen in samenwerking met het Europese project Star2Cs. Dit project richt zich op maatregelen op de korte termijn om zo de lange termijn doelstellingen in het kader van klimaatadaptatie te bereiken.