Klimaat stresstest

Het klimaat verandert. Langzaam maar zeker merken we daar steeds meer de effecten van. Zo krijgen we vaker te maken met hevige regenbuien, extreme hitte en langdurige perioden van droogte. Bovendien stijgt de zeespiegel. Deze klimaattrends brengen allerlei nadelige effecten met zich mee. Denk bijvoorbeeld aan een grotere kans op wateroverlast, verdroging van planten en bomen en gezondheidsklachten door hitte en smog. 

Hoeveel last we krijgen van de effecten van klimaatverandering, hangt onder meer af van de inrichting van onze omgeving en de natuur. Onze omgeving is heel divers, denk maar aan de verschillen tussen de stad en het buitengebied, hoog en laag, of klei-, veen- of zandgrond. Ook zijn bepaalde doelgroepen of infrastructuren en gebouwen veel kwetsbaarder dan andere. De effecten van klimaatverandering zijn dan ook niet overal hetzelfde. 

Daarom heeft iedere gemeente een stresstest uitgevoerd om in beeld te krijgen waar welke effecten te verwachten zijn. Ook op Schouwen-Duiveland hebben we een stresstest (pdf, 876 KB) gedaan. Aan de hand daarvan kunnen we bepalen welke maatregelen genomen kunnen worden om de mogelijke effecten het hoofd te bieden. Daarna bepalen we tijdens de klimaatdialoog ook welke maatregelen we gaan nemen. Deze zijn afhankelijk van noodzaak, prioriteit en beschikbare middelen. We stellen een klimaatadaptatiestrategie op en passen onze omgeving zodanig aan dat er in 2050 een klimaatbestendige en waterrobuust Schouwen-Duiveland zal zijn.