Droogte en hitte

Droogte

Als er meer water verdampt dan dat er aan regen valt, ontstaat er droogte. 

De laatste jaren wordt de droogte steeds vaker een probleem. Door langdurige droge perioden, komt er een neerslagtekort. Dit is ieder jaar wel in de zomerperiode. In de herfst en winterperiode is er een neerslagoverschot. Elk jaar valt er in ons land ongeveer 850 millimeter neerslag. Naast dat er neerslag valt, verdampt er natuurlijk ook water uit de bodem. Ook het verdampen van bodemvocht kunnen we uitdrukken in millimeters. Door het verschil te bestuderen tussen neerslag en verdamping kunnen we bepalen of we te maken hebben met een neerslagtekort of juist een neerslagoverschot. De laatste jaren ervaren we in het voorjaar en in de zomer steeds vaker een groot neerslagtekort. Hierdoor is er te weinig water voor de landbouw en voor de bloemen en planten in tuinen en openbare ruimte. Een groot neerslagtekort kan ook gevolgen hebben voor de drinkwaterlevering. Dan worden er maatregelen genomen om onnodig gebruik van water tegen te gaan.

Door de klimaatverandering wordt er extremer weer verwacht. Dat betekent langere droge perioden en korte hevige buien. Deze klimaatverandering vergroot dus de kans op droogte. Daarom heeft Nederland de opdracht gekregen om in 2050 het land zo ingericht te hebben dat effecten door droogte verkleind worden.

Hitte

Aanhoudend warm weer is vooral een gezondheidsrisico voor ouderen, chronisch zieken en mensen met overgewicht. Ook mensen die niet goed voor zichzelf kunnen zorgen, hebben op warme dagen meer aandacht van anderen nodig om voldoende te drinken en koel te blijven. Kinderen zijn kwetsbaar voor hitte omdat ze niet altijd zelf in staat zijn om maatregelen tegen oververhitting te nemen. Langdurige warmte kan dus echt een probleem zijn. Alles warmt zich op en er vindt onvoldoende verkoeling plaats. Daarom is er een Nationaal Hitteplan opgesteld. Dit gaat in bij langdurige warmte. Het Nationaal Hitteplan adviseert: drink voldoende, houd uzelf en uw woning koel en zorg voor elkaar. Kijk voor meer informatie op het ‘Kaartverhaal hitte’.