Campagne 'Zeeland verandert mee'

Onder de naam ‘Zeeland verandert mee’ is een bewustwordingscampagne gestart. Deze campagne heeft als doel alle Zeeuwen bewust te maken dat we voor een klimaatbestendig Zeeland iedereen nodig hebben en dat iedereen daaraan mee kan helpen. Op deze website staat meer informatie over wat we in Zeeland kunnen doen om te anticiperen op het veranderend klimaat. Bijvoorbeeld welke maatregelen ervoor kunnen zorgen dat we meer of juist minder overlast van de klimaatverandering hebben. Ook is er meer informatie over alle initiatieven die er nu zijn.