Energieambitie

Hoe kunnen we duurzame energie opwekken? En hoe kunnen we energie besparen? Veel overheden denken hier over na. Nederland heeft een klimaatakkoord, in de provincie werken we samen aan een Regionale Energiestrategie en bij Schouwen-Duiveland hebben we een energieagenda.

Energieagenda Schouwen-Duiveland

Op 21 december 2017 stelde de gemeenteraad de eerste eilandelijke energieagenda vast. Dit was voor de periode 2018-2023. Het einddoel is dat Schouwen-Duiveland in 2040 energieneutraal is. Dat betekent dat we in onze gemeente net zoveel duurzame energie opwekken als dat we samen aan energie verbruiken. Dit is dus de energie die nodig is voor elektriciteit, verwarming maar ook vervoer.

Dit kunnen we alleen samen met ondernemers en inwoners doen. In het 1e deel van de Energieagenda (pdf, 806 KB) staan de acties waar de verschillende partijen de komende 5 jaar mee aan de slag gaan om energieneutraal te worden. In het 2e deel van de Energieagenda (pdf, 2 MB) worden de ambitie en de concrete opgave toegelicht. Als gemeente stimuleren en faciliteren we dit. Natuurlijk willen wij zelf ook het goede voorbeeld geven. Dit doen we door zoveel mogelijk energie te besparen en duurzame energie op te wekken.

Er is ook een samenvatting van de Energieagenda (pdf, 282 KB).

Energiebalans

Elk jaar brengen wij een energiebalans (pdf, 553 KB) uit. In deze balans ziet u hoeveel energie er op het eiland gebruikt wordt en hoeveel duurzame energie er opgewekt wordt. De balans laat zien of wij op koers liggen om ons doel van een energieneutraal Schouwen-Duiveland in 2040 te bereiken. 

Regionale energie strategie Zeeland

Op 28 juni 2019 heeft het kabinet het klimaatakkoord gepubliceerd. Het is de Nederlandse uitwerking van de internationale klimaatafspraken van Parijs (2015). Het ontwerp van het Klimaatakkoord uit december 2018 bestaat uit maatregelen die moeten zorgen voor een CO2-reductie van tenminste 49 % in 2030 ten opzichte van het jaar 1990.

Nederland is opgedeeld in 30 energie-regio’s. Elke gemeente, provincie en waterschap werkt op dit moment binnen deze regio’s samen met andere partijen aan een Regionale Energie Strategie (RES). De RES is een instrument om samen tot keuzes te komen voor de opwekking van duurzame elektriciteit, de warmtetransitie in de gebouwde omgeving en de benodigde opslag en energie infrastructuur. Zeeland is 1 van de RES Regio’s.

In 2018 en 2019 werkten diverse partijen aan een Regionale Energiestrategie voor Zeeland. Ook de gemeente Schouwen-Duiveland. Onder de naam Zeeuws Energieakkoord stelden zij een strategie op voor een energieneutraal Zeeland. Meer informatie hierover vindt u op www.zeeuwsenergieakkoord.nl.