Omgevingsvergunning, bomen kappen

Een groot aantal bomen op Schouwen-Duiveland hebben een beschermde status en mogen alleen met onze toestemming gekapt worden. Wij houden een lijst (pdf, 118 KB) bij van de bomen die niet zonder toestemming verwijderd mogen worden.

Het kappen van een boom kan soms noodzakelijk zijn. Dit is het geval als de boom een gevaar vormt of zon en zicht wegneemt. Met het oog op onderhoud kan het ook wenselijk zijn dat de boom wordt gekapt, bijvoorbeeld om andere bomen meer ruimte te geven.

We kunnen aan de omgevingsvergunning aanvullende voorwaarden verbinden, zoals een herplantplicht. Ook kunnen wij een termijn stellen waarbinnen u moet herplanten.

Vergunning aanvragen

Binnen 8 weken ontvangt u bericht of u de vergunning krijgt. Wij kunnen deze termijn met 6 weken verlengen. Beslissen wij niet binnen de termijn? Dan krijgt u de vergunning automatisch (van rechtswege). Voor ingewikkelde aanvragen geldt een beslistermijn van 26 weken. Wij kunnen deze termijn ook met 6 weken verlengen. Hierbij kunt u de vergunning niet automatisch krijgen.

Kosten

Een omgevingsvergunning kost 2,6% van de bouwsom met een minimum van € 199,80.

Weigeringsgronden

Wij kunnen een vergunning om de volgende redenen weigeren:

  • natuurwaarde van de boom
  • de landschappelijke, beeldbepalende of cultuurhistorische waarde van de boom
  • de waarde van de boom voor stads- en dorpsschoon
  • de waarde voor de leefbaarheid van de boom