Omgevingsvergunning, bomen kappen

Een groot aantal bomen op Schouwen-Duiveland heeft een beschermde status. U mag een beschermde boom alleen met onze toestemming kappen. Wij houden een lijst (pdf, 118 KB) bij van deze bomen.

Het kappen van een boom kan soms noodzakelijk zijn. Dit is het geval als de boom een gevaar vormt of zon en uitzicht wegneemt. Het kappen van een boom is soms nodig om andere bomen meer ruimte te geven.

We kunnen aan de omgevingsvergunning extra voorwaarden verbinden, zoals een herplantplicht. Dit betekent dat u voor de gekapte boom een andere boom terug moet planten. Ook kunnen wij een tijd noemen waarbinnen u de nieuwe boom moet planten.

De omgevingsvergunning vraagt u aan bij het omgevingsloket via de knop hieronder.

Vergunning aanvragen

Binnen 8 weken ontvangt u bericht of u de vergunning krijgt. Wij kunnen deze termijn met 6 weken verlengen.

Wat kost de vergunning?

Een omgevingsvergunning voor het kappen van een boom kost € 208.

Kan de vergunning geweigerd worden?

Wij kunnen een vergunning om de volgende redenen weigeren:

  • Natuurwaarde van de boom.
  • De landschappelijke, beeldbepalende of cultuurhistorische waarde van de boom.
  • De waarde van de boom voor stads- en dorpsschoon.
  • De waarde voor de leefbaarheid van de boom.

Bomenbeleidsplan

Schouwen-Duiveland heeft een groen karakter. Bomen hebben daar een belangrijke rol in.

In het Bomenbeleidsplan (pdf, 18 MB) hebben we opgeschreven hoe we met bomen om willen gaan. In de bijlagen (pdf, 38 MB) leest u wat de plannen met onze bomen zijn. Bij het opnieuw inrichten van de omgeving proberen we bomenstructuren te herstellen.  Als het nodig is, brengen we nieuwe boomstructuren aan. Voorstellen hiervoor zijn te vinden in het bomenbeleidsplan.