Objecten in de openbare ruimte

Wij beheren gegevens over gebouwen, wegen en objecten in de openbare ruimte. Onder objecten vallen bijvoorbeeld bomen, lichtmasten (lantaarnpalen) en riolering.

Het is mogelijk dat u informatie hierover nodig hebt voor bijvoorbeeld een bouwaanvraag.

Inloggen met DigiD Informatie aanvragen Inloggen met eHerkenning Niveau 2+ Informatie aanvragen