Objecten in de openbare ruimte

Wij houden gegevens bij over gebouwen, wegen en objecten in de openbare ruimte.

Met objecten bedoelen we bijvoorbeeld:

  • bomen
  • lichtmasten (lantaarnpalen)
  • het riool

Het is mogelijk dat u informatie hierover nodig hebt voor bijvoorbeeld een bouwaanvraag.

Inloggen met DigiD Informatie aanvragen Inloggen met eHerkenning Niveau 2+ Informatie aanvragen