Vergunning kabels en leidingen

Het leggen van kabels en leidingen in de openbare grond zonder vergunning is verboden. Wij beoordelen het voorgestelde tracĂ©, de voorgestelde uitvoeringsperiode en werkwijze. We stellen ons terughoudend op om aan anderen dan openbare nutsvoorzieningen toestemming te verlenen. Bij telecommunicatie is de Telecommunicatiewet van toepassing.

Voor het aanleggen van een netwerk heeft het telecombedrijf zowel een publieksrechtelijke instemming als een privaatrechtelijke toestemming van ons nodig. In de wet is bepaald ons instemmingsbesluit ook de privaatrechtelijke toestemming inhoudt.

Inloggen met eHerkenning Niveau 2+ Aanvragen