Starterslening

Met een starterslening overbrugt u het verschil tussen de totale koopsom van de woning en het maximale bedrag dat u bij de bank kunt lenen. Hiervoor gelden de normen van de Nationale Hypotheek Garantie.

Uw inkomen, eigen vermogen en de hoogte van de aankoopsom van de woning bepalen de hoogte van de starterslening. Als starter kunt u maximaal 20 % van de aankoopsom van de woning lenen, met een maximum van € 50.000.

Voordelen starterslening

U kunt als nieuwkomer op de woningmarkt een eigen huis kopen.
U gaat pas na 3 jaar rente en aflossing betalen. Maar alleen als uw inkomen intussen voldoende is gegroeid. Als dit niet het geval is, dan betaalt u een maandlast die beter past bij uw inkomen op dat moment.

Voorwaarden aanvrager starterslening

  • U bent 18 jaar of ouder en jonger dan 35 jaar en u hebt een verblijfsvergunning
  • Zijn er 2 aanvragers, dan moet 1 van beide aanvragers een leeftijd hebben tussen de 18 en 35 jaar.
  • U bent inwonend en u hebt nog nooit zelfstandig gewoond.

of:  

  • U woont in een huurwoning en u hebt niet eerder zelf een koopwoning gehad.
  • Als u gebruik maakt van een starterslening moet u deze huurwoning vrijmaken voor een nieuwe huurder.

Overige voorwaarden

  • De Starterslening is van toepassing voor de aankoop van zowel een bestaande als nieuwbouwwoning.
  • De totale koopsom mag niet meer dan 100 % van de maximale NHG-grens bedragen, inclusief verbeterkosten en meerwerk (in 2024 is de NHG-grens € 435.000).
  • U moet een getekende voorlopige koopovereenkomst van de te kopen woning hebben, voordat u een starterslening kunt aanvragen.
Inloggen met DigiD Starterslening aanvragen

Per jaar is er een maximum aan het budget dat beschikbaar is voor startersleningen. Daarom worden aanvragen op volgorde van binnenkomst behandeld. De registratiedatum bepaalt in belangrijke mate het wel/niet toekennen van een starterslening.

Als u de aanvraag hebt afgerond, ontvangt u van ons een toewijzingsbrief en kunt u de starterslening aanvragen bij het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting (SVn). 

Afhandeling door Stimuleringsfonds Volkshuisvesting

Het SVn beoordeelt de aanvraag en adviseert ons om de aanvraag toe te kennen of af te wijzen. Bij een toewijzing maakt het SVn een hypotheekofferte en maakt de benodigde documenten in orde voor de notaris. Ook vermeldt de SVn het bedrag van de starterslening.