Riolering

Wij verzorgen de aanleg van rioolaansluitingen vanaf de perceelgrens van uw woning, bedrijf of gebouw op het openbare rioolstelsel. De aanleg vanaf de perceelsgrens naar uw woning, bedrijf of gebouw kunnen wij voor u verzorgen, maar u mag dit ook zelf aanleggen.

Er zijn 3 soorten rioolaansluitingen:

  • een gemengde rioolaansluiting, vuil en regenwater samen
  • een gescheiden rioolaansluiting, vuil en regenwater apart
  • een gescheiden rioolaansluiting met drainage

Ligt er een gescheiden stelsel in de straat of ligt er een open water naast uw perceel? Dan hebt u een aansluiting nodig voor de afvoer van zowel het vuile water als van het relatief schone regenwater.

Inloggen met DigiD Rioolaansluiting aanvragen Inloggen met eHerkenning Niveau 2+ Rioolaansluiting aanvragen

Kosten

Rioolaansluiting

De aansluiting op het gemeentelijk rioolstelsel (rioolaansluitrecht) kost eenmalig € 111,50.

Als wij de aanleg verzorgen, ontvangt u vooraf een offerte.

 Rioolonderhoud

Als de oorzaak van de verstopping bij uzelf ligt, bent u verantwoordelijk voor de kosten. In de aantoonbare andere gevallen, betalen wij de kosten. De door u ingeschakelde specialist kan dit goed beoordelen. De kosten van herstel zijn voor ons wanneer:

  • de oorzaak van de verstopping te wijten is aan wortelgroei van gemeentelijke beplanting;
  • er een breuk in de leiding zit ten gevolge van verkeersbelasting.

In alle overige situaties zijn de kosten voor de gebruiker/eigenaar.

  • Klachten, zoals stank of verzakking van de openbare weg, kunt u aan ons melden. 
  • Bij een rioolverstopping kunt u overdag bellen met Aannemingsbedrijf De Voogd op telefoonnummer 06 46 13 18 38.
  • Bij een rioolverstopping buiten kantooruren kunt u bellen met Boers Riooltechniek op telefoonnummer 06 53 40 51 94.
  • In het weekend kunt u een storing aan een rioolgemaal doorgeven via telefoonnummer 06 53 81 55 00.

Wij zijn verantwoordelijk voor de aanleg, het onderhoud en het beheer van het hoofdrioolstelsel (met de daarin opgenomen gemalen, pompen en bergbezinkbassins) in het openbare gebied.

Bij extreme neerslag is het mogelijk dat een aantal straten blank komen te staan. Betreft het De Vlakestraat, Wielingenstraat en Volkerakstraat in Zierikzee. Dit komt omdat deze straten bewust niet bol, maar juist hol zijn gelegd en in het midden ‘infiltratieblokken’ zijn toegepast. Dit is gedaan om het riool te ontlasten tijdens een grote regenbui. Deze straten komen dan blank te staan en na verloop van tijd zakt dit weg door deze blokken. Alleen wanneer het water langer dan twee uur na de neerslag blijft staan, is het zinvol een bij ons een melding te doen.

Rioolaansluitingen van de eigenaar van een woning, bedrijf of gebouw

De eigenaar van een woning, bedrijf of gebouw is verantwoordelijk voor het onderhoud en de overlast van zijn eigen rioolaansluiting. Deze eigen rioolaansluitingen lopen van het pand tot aan het hoofdriool. Het gedeelte van de rioolaansluiting dat onder het wegdek van de gemeente ligt, is ook van de eigenaar.

Het is verboden zelf te graven in de openbare ruimte. Alleen onze huisaannemer De Voogd is hiertoe bevoegd.

Inloggen met DigiD Onderhoud of overlast melden Inloggen met eHerkenning Niveau 2+ Onderhoud of overlast melden

In het beleidsplan 'Verbreed gemeentelijk rioleringsplan 2022-2026' leest u hoe de gemeente uitvoering geeft aan wettelijke watertaken. Dit betreft afvalwater, hemelwater en grondwater.

Een duurzame watereconomie vraagt om een duurzaam, ecologisch verantwoord, watersysteem. Een goed functionerend afvalwatersysteem is daarin een essentiële schakel.