Gebruiksverzoek gemeentelijke gebouwen

Huurt of gebruikt u een gebouw in eigendom van de gemeente? Laat het ons weten als wij kunnen helpen met het verbeteren van het gebruik.

U kunt bijvoorbeeld een verzoek doen voor het toegankelijk(er) maken van het gebouw voor mindervaliden, het aanvragen van extra verlichting enzovoort.

Inloggen met DigiD Aanvragen Inloggen met eHerkenning Niveau 2+ Aanvragen