Gasaansluiting bij nieuwbouw verboden

Per 1 juli 2018 moeten netbeheerders geen gasaansluitingen meer aanleggen in nieuwbouw. Dit betekent in de praktijk dat als u op dit moment een vergunning aanvraagt voor nieuwbouw, er geen gasaansluiting in het gebouw mag komen. Alleen voor grootverbruikers geldt een uitzondering.

Voor wie geldt dit?

Het verbod geldt voor alle kleinverbruikers. Wilt u een huis bouwen, dan valt u onder het verbod. Bouwt u een bedrijf of meerdere woningen, dan is de kans groot dat het verbod ook voor u geldt. Tot de kleinverbruikers behoren gasaansluitingen waar maximaal 40 m3 gas per uur doorheen kan stromen. Dat zijn vrijwel alle gebouwen met minder dan 3.000 m2 verblijfsoppervlak. Dat oppervlak is vergelijkbaar met 20 tot 30 woningen of een grote supermarkt.

Welke alternatieven zijn er?

Er zijn verschillende opties, zoals:

  • zonnepanelen
  • zonneboilers
  • warmtepompen
  • infraroodverwarming
  • aardwarmte
  • pelletkachels

Wat het best past bij uw gebouw, hangt onder meer af van de locatie en de isolatiewaarde. Uw architect, aannemer of installateur kan u daarover informeren.

De rijksoverheid kent op dit moment een zogenoemde Investerings Subsidie Duurzame Energie voor de aankoop van zonneboilers, warmtepompen, biomassaketels en pelletkachels.
Meer informatie vindt u op rvo.nl/isde of via het energieloket duurzaambouwloket.nl.