Beschermde stads- en dorpsgezichten

Binnen de grenzen van onze gemeente zijn vier beschermde stads- en dorpsgezichten:

  • Zierikzee (sinds 1971)
  • Brouwershaven (1972)
  • Dreischor (1972)
  • Noordgouwe (1996)

Over de aanwijzing als beschermd gezicht wordt op landelijk niveau besloten. Dit besluit vormt een erkenning van het bijzondere historische karakter van het gebied. De bedoeling van de aanwijzing is de historische karakteristieken te behouden en nadrukkelijk een plaats te geven in de toekomstige ontwikkelingen. 

Stilstand?

De bescherming van stads- en dorpsgezichten betekent niet dat er geen veranderingen mogen plaatsvinden. Het historisch karakter kan prima intact blijven, indien veranderingen zorgvuldig worden begeleid en nieuwe gebouwen zorgvuldig worden ingepast. Met instandhouding van hun historische karakter kunnen beschermde stads- en dorpsgezichten zich zeker verder ontwikkelen.

Plaats in bestemmingsplan

Om de ontwikkelingen in een beschermd stads- of dorpsgezicht op een juiste wijze te kunnen begeleiden, worden passende regels in het bestemmingsplan opgenomen. Ook bij toekomstige wijzigingen van het bestemmingsplan zal de historie op eenzelfde wijze worden meegewogen.

Is voor het (ver)bouwen binnen een beschermd stads- en dorpsgezicht een omgevingsvergunning nodig?

Voor al het (ver)bouwen in een door het Rijk aangewezen beschermd stads- en dorpsgezicht is over het algemeen een omgevingsvergunning vereist.