Beschermde stads- en dorpsgezichten

Binnen onze gemeente zijn vier beschermde stads- en dorpsgezichten:

  • Zierikzee (sinds 1971)
  • Brouwershaven (1972)
  • Dreischor (1972)
  • Noordgouwe (1996)

Het Rijk besluit of een plaats of gebied de aanwijzing als beschermd gezicht krijgt. Dit besluit is een erkenning van het bijzondere historische karakter van het gebied. De bedoeling van de aanwijzing is de historische karakteristieken te behouden en een plaats te geven in de toekomstige ontwikkelingen. 

Stilstand?

De bescherming van stads- en dorpsgezichten betekent niet dat er niets mag veranderen. Het historisch karakter kan prima intact blijven, als veranderingen zorgvuldig worden begeleid en nieuwe gebouwen zorgvuldig worden ingepast. Met instandhouding van hun historische karakter kunnen beschermde stads- en dorpsgezichten zich zeker verder ontwikkelen.

Plaats in bestemmingsplan

Om de ontwikkelingen in een beschermd stads- of dorpsgezicht goed te kunnen begeleiden, worden regels in het bestemmingsplan opgenomen. Ook bij toekomstige wijzigingen van het bestemmingsplan wordt de historie meegewogen.

Is voor het (ver)bouwen binnen een beschermd stads- en dorpsgezicht een omgevingsvergunning nodig?

Voor al het (ver)bouwen in een beschermd stads- en dorpsgezicht is over het algemeen een omgevingsvergunning nodig.