Gemeente Schouwen-Duiveland

Maak uw keuze

Inwoner

Bedrijf

Portalbutton toerisme 

Ik Heb een Band met Schouwen-Duiveland klein 

 

Of ga direct naar:
Bestuur en Organisatie

 

Afspraken Burgerzaken

knop afspraken RenM

Nieuws

 • Negen Horecaondernemers In Zeeland Ontvangen Green Key
  21 november 2014
 • Schouwen-Duiveland plant! 24 tm 28 november
  20 november 2014
  Met het vallen van de bladeren breekt het plantseizoen aan. Bij diverse projecten van de gemeente, zoals de realisatie van het Oostplantsoen in Bruinisse, Brede School en Business Park, maar ook voor het project Natuurontwikkeling Duinzoom met daarin het Klimaatbos van DELTA NV. staat het planten van bomen en bosplantsoen in de komende periode op de planning. Gewoonlijk wordt dit werk uitgevoerd door de aannemer. Dit keer zijn in veel projecten plantactiviteiten gepland in dezelfde periode en het betreft ook veel bomen en planten. We hebben daarom samen met het NME in het kader van natuur en milieu educatie een speciale actie opgezet genaamd: ‘Schouwen-Duiveland plant!’
 • Informatieavonden over Sociaal Domein
  20 november 2014
  De gemeente Schouwen-Duiveland organiseert 3 informatieavonden, verspreidt over het eiland, over de veranderingen op het gebied van maatschappelijke ondersteuning (Wmo), jeugd (Jeugdwet) en werk en inkomen (Participatiewet). Iedereen die wil weten hoe Schouwen-Duiveland het aanpakt in het nieuwe jaar is welkom.
 • Ook in Zeeland wordt op 1 december het NL-Alert controlebericht uitgezonden
  20 november 2014
  Op maandag 1 december rond 12.00 uur wordt landelijk het NL-Alert controlebericht uitgezonden. Aan de hand van dit controlebericht kan je nagaan of je mobiel juist staat ingesteld om NL-Alert te ontvangen
 • Bruinisse, Verloren Kostweg 4, vastgesteld wijzigingsbesluit
  20 november 2014
 • Zeeland voor elkaar
  19 november 2014
  In 2015 verandert er veel op het gebied van zorg en ondersteuning. Sommige regelingen verdwijnen en andere worden veranderd. Gemeenten krijgen er extra taken bij. Taken die voordien door andere organisaties werden gedaan. Daarvoor krijgen gemeenten beperkt budget.
 • Heeft u dit jaar recht op extra geld
  18 november 2014
  Heeft u een laag inkomen? Heeft u bijvoorbeeld weinig loon, weinig inkomsten of bijstand? Dan heeft u dit jaar misschien recht op extra geld van de gemeente.
 • Stapavond voor ouders
  17 november 2014
  SMWO Welzijn Schouwen-Duiveland en de horeca in Zierikzee organiseren op 26 november 2014 een stapavond voor ouders.
 • Begeleiding Zeeuwse gezinnen met ernstige problemen geregeld
  30 oktober 2014
 • Jeugdhulp aan Zeeuwse gezinnen gegarandeerd
  30 oktober 2014

Zoeken