Gemeente Schouwen-Duiveland

Maak uw keuze

Inwoner

Bedrijf

Portalbutton toerisme 

Ik Heb een Band met Schouwen-Duiveland klein 

 

Of ga direct naar:
Bestuur en Organisatie

 

Afspraken Burgerzaken

knop afspraken RenM

Nieuws

 • Werkzaamheden in gemeentelijke havens
  27 november 2015
  In de maand december worden in opdracht van de gemeente de gemeentelijke havens ingepeild. Dit betekent dat er in die periode een peilvaartuig door de havens vaart.
 • Vergunningen 27-11-15
  27 november 2015
 • Nieuws 27-11-15
  27 november 2015
 • Gemeente scoort goed bij onderzoek SZW
  26 november 2015
  Uit een onlangs gehouden onderzoek onder alle Nederlandse gemeenten naar de bescherming van beveiligde persoonsgegevens van burgers blijkt dat de gemeente Schouwen-Duiveland haar zaakjes goed op orde heeft.
 • Doe mee met buurt-Whats-app rondom de Oude Moolweg Renesse
  26 november 2015
  Attentie buurtpreventie!
  Een bewoner uit uw buurt heeft het initiatief genomen om een Buurt-Whatsapp op te starten voor de omgeving Oude Moolweg in Renesse. Bent u een van de buurtbewoners, dan kunt hieraan deelnemen. Voorwaarde is alleen dat u minimaal 18 jaar moet zijn en dat u in het bezit bent van een smartphone met daarop geïnstalleerd de gratis whats-app applicatie.
 • Schuddebeurs, Donkerweg 67
  23 november 2015
  Wijziging bestemmingsplan ‘Donkereweg 67 Schuddebeurs’ Schouwen-Duiveland
 • Onderzoek gemeentelijke taken: Het eindresultaat
  17 november 2015
  Zoals bekend heeft de gemeenteraad met een motie het college verzocht een onafhankelijk onderzoek te laten verrichten naar de taken. Strekking van de motie is, dat onze gemeente op onderdelen een hoger ambitieniveau heeft of meer taken uitvoert dan wettelijk noodzakelijk is. Het onderzoek is inmiddels afgerond.
 • Een goed idee - De gemeente betaalt mee
  17 november 2015
  Innovatiesubsidie sociaal domein
  De gemeente Schouwen-Duiveland wil graag dat iedereen de kans krijgt zijn of haar leven zelf in te richten. Inwoners en organisaties hebben vaak goede, creatieve ideeën over hoe ze het leven voor zichzelf en voor de mensen om hen heen wat makkelijker en leuker kunnen maken.
 • Plastic & kartonnen pak vanaf nu in dezelfde bak!
  17 november 2015
  Naast het plastic val, zijn we ook gestart met het apart inzamelen van drankenkartons. Drankenkartons zijn de verpakkingen van bijvoorbeeld zuivelproducten en vruchtensappen. Denk bijvoorbeeld aan een pak melk, yoghurt of jus d’orange. Waarom worden deze verpakkingen nu ook apart ingezameld? Omdat de manier waarop dit afval voortaan wordt verwerkt aanzienlijker beter is voor het milieu.
 • Beloning voor burgers die samen energie besparen
  27 oktober 2015
  Leden van een dorpsraad, wijkvereniging, energiecoöperatie, vereniging van eigenaren, stichting, vereniging of een groepje buurtbewoners die aan de slag gaan met energiebesparing aan de woningen in hun straat, wijk, buurt, dorp en stad, kunnen maximaal € 3.000,- subsidie aanvragen bij ons voor de organisatiekosten van het initiatief
 • Tegemoetkoming voor chronisch zieken en gehandicapten
  02 oktober 2015
  De landelijke regelingen Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten (Wtcg) en Compensatie eigen risico (CER) zijn per 1 januari 2014 verdwenen. In plaats hiervan hebben gemeenten de vrijheid gekregen om een regeling te ontwikkelen om inwoners die vanwege chronische ziekte of handicap te maken hebben met extra kosten, tegemoet te komen.

Zoeken