Verplichte geestelijke gezondheidszorg

Verplichte zorg kan nodig zijn als iemand met psychiatrische problemen een gevaar voor zichzelf of voor anderen is en elke vorm van hulp weigert.

 • De Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg (Wvggz) regelt de voorwaarden voor verplichte zorg voor jongeren en volwassenen met deze problemen.
 • Verplichte zorg is mogelijk door opname in een kliniek of via poliklinische zorg. Of verplichte zorg thuis.
 • Verplichte zorg wordt alléén ingezet als het echt niet anders kan.

De Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg (Wvggz) vervangt de Wet bijzondere opname in psychiatrische ziekenhuizen (Bopz). Een belangrijke verandering is dat verplichte zorg nu ook thuis mogelijk is. Daarvoor biedt deze wet meer mogelijkheden om ambulant en preventief hulp te bieden aan mensen met geestelijke problemen. Organisaties, die daarvoor gecertificeerd zijn, leveren deze zorg. Meer informatie vindt u op dwangindezorg.nl/wvggz.

Maakt u zich zorgen over iemand uit uw naaste omgeving met psychiatrische problemen? Dan kunt u uw zorgen altijd bespreken met uw huisarts, een zorgbegeleider of iemand van het wijkteam. Ook zijn er verschillende organisaties, zoals het Zeeuws Platform GGZ en Ypsilon die u kunnen helpen. 

Melding doen?

Wilt u een melding doen? Dan kan dit door:

 • Het invullen van een meldformulier.
 • Ook kunt u bellen naar het meldpunt Wvggz Zeeland, via telefoon (0118) 420 411
  Het telefoonnummer is bereikbaar op:
  • maandag tot en met donderdag 09.00 - 12.00 uur; 13.00 - 16.30 uur
  • vrijdag 09.00 - 12.00 uur
 • Is het een acute crisissituatie? Bel dan het alarmnummer 112.

Wat houdt de WVGGZ in?

De Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg (Wvggz) betekent dat:

 • u bij ons een melding kan doen als u denkt dat iemand een gevaar voor zichzelf of voor anderen is en nog niet bekend is binnen de psychiatrie;
 • we als gemeente moeten onderzoeken of verplichte zorg noodzakelijk is of misschien voorkomen kan worden. Dit onderzoek gebeurt door het Meldpunt Wvggz. Dit is een onderdeel van het Zorg- en Veiligheidshuis Zeeland. Dit meldpunt werkt nauw samen met deskundigen en ook zoveel mogelijk met de persoon zelf en zijn naasten;
 • iemand alleen na het oordeel van een rechter tegen zijn wil opgenomen kan worden.