Jeugdfonds Sport en Cultuur en Volwassenenfonds Sport en Cultuur

Wist u dat 1 op de 11 kinderen opgroeit in armoede in Nederland? Dat zijn gemiddeld 2 à 3 kinderen per klas.

Het Jeugdfonds is er voor deze kinderen (0 tot en met 18 jaar) om hen toch een sport- en cultuurkans te bieden. Het Jeugdfonds Sport en Cultuur vergoedt de contributie en/of het lesgeld en eventueel ook de benodigde attributen.

Naast het Jeugdfonds is het vanaf 2022 ook mogelijk voor volwassenen om de sport- en cultuuractiviteiten vergoed te krijgen. Het Volwassenenfonds vergoedt de contributie of het lesgeld.

Bent u of kent u een gezin waar er te weinig geld is om de contributie/het lesgeld van de sport- of cultuuractiviteiten te betalen? Het Jeugdfonds en Volwassenenfonds helpen! De intermediair kan voor u een aanvraag indienen. Het is vanaf nu mogelijk om de aanvragen in te dienen voor aankomend seizoen (2022 - 2023).

Gezinnen kunnen voor een verlenging/herhaalaanvraag van het Jeugdfonds contact opnemen met de intermediair die het afgelopen (school)jaar de aanvraag heeft ingediend.

Nieuwe gezinnen kunnen contact opnemen met Jessie Eikenhout van SMWO via e-mail of via telefoonnummer 06 30 43 74 28.

Bent u als professional betrokken bij een volwassenen, een gezin of bij de opvoeding van een kind? Dan kunt ook u intermediair worden voor zowel het Jeugdfonds als het Volwassenenfonds. Aanmelden kan via jeugdfondssportencultuur.nl of volwassenfonds.nl.