Bedankt dat je helpt

Je naasten ondersteunen waar het kan. Maar naasten ook om hulp durven vragen wanneer je er zelf niet meer uitkomt.

Dat is de essentie van de campagne ‘Bedankt dat je helpt’. De 7 gemeenten in de Oosterschelderegio hopen hiermee inwoners die dit nodig hebben te stimuleren om hulp te vragen. Daarnaast wordt het sociale netwerk opgeroepen om om te kijken naar hun naasten en waar mogelijk hulp te bieden. Zodat inwoners langer zelfstandig thuis kunnen wonen én ondersteuning vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) beschikbaar en betaalbaar blijft voor iedereen die dit nodig heeft.

Inwoners van Schouwen-Duiveland werden op verschillende manieren gewezen op de campagne. Via borden langs de weg, social media kanalen van de gemeente en folders op publieke plaatsen, zoals de bibliotheek en dorpshuizen. Alle middelen verwijzen naar de campagnewebsite: bedanktdatjehelpt.nl, waarop concrete tips worden gegeven wat je kunt doen wanneer je hulp nodig hebt, of wanneer je hulp wil bieden.