Blijverslening

Met een blijverslening kunt u uw eigen woning levensloopbestendig maken. Zo kunt u langer thuis wonen. De blijverslening is een lening met een vaste rente. De Stichting Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten (SVn) verstrekt deze leningen. Dit gebeurt op onze aanwijzing.

De blijverslening is voor:

 • het bouwkundige aanpassen van uw eigen woning;
 • het aanbrengen van elektronische toepassingen in uw woning. Dit noemen we ook wel domotica. Dit maakt een woning toegankelijk én veilig voor ouderen en mensen met een beperking. Hierdoor gaan alledaagse handelingen automatisch. Bijvoorbeeld het openen en sluiten van deuren en het aan- en uitdoen van verlichting.

Hoe werkt het?

Vraag eerst of u in aanmerking komt voor de blijverslening. Bel hiervoor naar onze afdeling Werken Wonen en Leven, op telefoonnummer (0111) 452 232 of (0111) 452 140.

Komt u voor de blijverslening in aanmerking? Vraag dan of u voor de verbouwing een omgevingsvergunning nodig hebt. Dit kunt u doen door te bellen naar onze afdeling Ruimte en Milieu, op telefoonnummer (0111) 452 252.

Weet u of u wel of geen omgevingsvergunning nodig hebt? Dan kunt u de blijverslening aanvragen. 

Inloggen met DigiD Aanvragen blijverslening

Doe de volgende documenten bij uw aanvraag: 

 • Een overzicht van de noodzakelijke aanpassingen.
 • Een financiële onderbouwing van deze aanpassingen. Dit doet u met offertes.
 • Een planning van de werkzaamheden.

Voorwaarden 

Voor het aanvragen van een blijverslening moet u:

 • eigenaar én bewoner zijn van de woning waar u de lening voor aanvraagt;
 • geen of te weinig spaargeld hebben om de aanpassingen zelf te betalen;
 • een woning hebben op Schouwen-Duiveland die minimaal 1 jaar oud is;
 • aanpassingen doen, die genoemd zijn in de bijlage 'bouwkundige- en domotica-aanpassingen' van de Verordening Blijverslening Schouwen-Duiveland 2017.

Hoogte lening

 • Een consumptieve lening is minimaal € 2.500 en maximaal € 10.000. Deze lening wordt geregistreerd bij de BKR. De aflossingstijd is 10 jaar.
 • Een hypothecaire lening is minimaal € 2.500 en maximaal € 25.000. De aflossingstijd is 20 jaar. 

Het bedrag dat u maximaal kunt lenen is maximaal 80 % van de Woz-waarde van uw woning. Dit is een eventuele hypotheek plus blijverslening. Dit geldt alleen voor een hypothecaire lening.

Voor de blijverslening stelt het college van burgemeester en wethouders jaarlijks een budget vast. Het toekennen van deze lening kan alleen als er nog voldoende budget is. Daarom behandelen we de aanvragen voor de lening in de volgorde dat we ze ontvangen hebben.