Tijdelijke tegemoetkoming voor noodzakelijke kosten

Bent u door de coronamaatregelen uw baan verloren of hebt u minder inkomsten? Kunt u daardoor uw noodzakelijke lasten niet meer betalen? Dan kunt u een tijdelijke tegemoetkoming bijzondere bijstand aanvragen voor noodzakelijke kosten. Noodzakelijke kosten zijn huur, hypotheekrente, kosten van opstalverzekering, gemeentelijke en waterschapsbelastingen en gas, water en elektriciteit.

Ook kunt u voor overige noodzakelijke kosten ondersteuning krijgen. Het betreft hier lopende verplichtingen die u niet direct kunt aanpassen, bijvoorbeeld zorgkosten. De voorwaarden zijn gelijk aan de eerdere TONK-regeling, die landelijk op 1 oktober 2021 is beëindigd.

Inloggen met DigiD Bijzondere bijstand aanvragen

Voorwaarden tijdelijke tegemoetkoming:

klik hier (jpg, 3 MB)voor vergroting

U komt in aanmerking voor een tegemoetkoming als u aan de volgende voorwaarden voldoet:

  • U staat bij de gemeente ingeschreven als inwoner van Schouwen-Duiveland.
  • U woont in een woning waarvan u de hoofdhuurder of eigenaar bent.
  • U hebt door de coronamaatregelen minder inkomsten.
  • Uw vermogen is niet hoger dan € 9.950. Het gaat bijvoorbeeld om contant geld, geld op uw eigen spaarrekening en de waarde van beleggingen of bitcoins.
  • Bent u ondernemer? Dan telt uw vermogen in uw onderneming niet mee. Een Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) of loonkosten (NOW) ook niet.
  • Hebt u recht op een andere regeling of uitkering, zoals een toeslag van het UWV op uw WW-uitkering? Dan vraagt u die eerst aan.

Bij de berekening van de hoogte van de inkomensondersteuning houden wij rekening met uw draagkracht. Wij hebben hiervoor normen gesteld wat u minimaal zelf kunt betalen. Het kan voorkomen dat dit bedrag voor u nog te hoog is en dat u niet in staat bent deze lasten te dragen. Wij passen de tegemoetkoming dan aan op basis van uw situatie.

Omdat wij het belangrijk vinden onze inwoners te ondersteunen bij terugval in inkomen als gevolg van de coronacrisis, beoordelen wij individueel of een tegemoetkoming mogelijk is. Dit ook wanneer u op basis van onze voorwaarden niet in aanmerking zou komen voor de tegemoetkoming. Bij deze beoordeling moeten er dan wel dringende redenen zijn.

Hoogte tegemoetkoming

 

De hoogte van de tegemoetkoming hangt af van uw situatie. Om de hoogte van de tegemoetkoming te berekenen kijken we naar:

  • De hoogte van uw woonlasten.
  • Uw inkomen op dit moment.
  • Uw vermogen.
  • Uw onderbouwing bij overige noodzakelijke kosten.

U mag de tegemoetkoming meestal houden. Maar in sommige situaties kan de gemeente ook beslissen dat u de tegemoetkoming als lening krijgt. Dit kan bijvoorbeeld als u weet dat u binnenkort veel geld ontvangt. U moet de tegemoetkoming dan later terugbetalen.

Hoelang ontvangt u de tegemoetkoming?

 

Als het nodig is kunt u de tegemoetkoming van 1 oktober 2021 tot 1 april 2022 krijgen (maximaal 6 maanden). Korter dan deze periode kan natuurlijk ook, maar langer niet.

U vraagt de tegemoetkoming aan voor de maanden dat u de aanvulling op uw inkomen echt nodig hebt.