Lokale Inclusie Agenda

We werken aan een Lokale Inclusie Agenda. Hierin staat hoe we werken aan een inclusieve samenleving. We kijken naar inclusie op verschillende gebieden. We nodigen iedereen op Schouwen-Duiveland uit om daar samen aan te werken.

Wat gaan we doen?

Vanaf begin 2020 zijn we in gesprek gegaan met:

  • inwoners
  • ondernemers
  • scholen
  • ondernemers
  • buurtinitiatieven
  • clubs
  • verenigingen
  • maatschappelijke organisaties 

Ook organiseerden we samen met deze mensen thematafels over inclusie op het gebied van wonen, werken, onderwijs, zorg en welzijn en vrije tijd. Het beleid van de gemeente werd getoetst aan de hand van de Quickscan Inclusieve Gemeenten.

Wat doen we de komende tijd?

Op woensdag 23 juni 2021 leggen we alle uitkomsten, plannen, visies en ambities bij elkaar in de werkconferentie Schouwen-Duiveland Inclusief. We ontwikkelen als inwoners, organisaties en gemeente een actieplan om de inclusieve samenleving dichterbij te brengen. Dit alles resulteert in de Lokale Inclusie Agenda van Schouwen-Duiveland.