Hulp bij geldzorgen

Boodschappen die duurder worden en een steeds hogere energierekening. Of iemand nu veel of weinig verdient, iedereen krijgt ermee te maken en we betalen allemaal meer.

Op deze pagina leest u alle hulp en advies van de gemeente over geldzaken.

Lukt het u maar niet om rond te komen? Hebt u zorgen of u uw vaste lasten kunt betalen? Of hebt u misschien schulden? Blijf daar niet mee rondlopen maar vraag op tijd hulp en advies bij PLANgroep. Wij hebben PLANgroep gevraagd om Schouwen-Duivelanders met geldzorgen of problemen te helpen. Dit heet schuldhulpverlening.

Hebt u een vraag over geld en recht? Een sociaal-juridisch dienstverlener van SMWO biedt hulp als u problemen hebt met instanties. Ook kunt u uw vragen over wetten en regelingen stellen en samen zoeken naar oplossingen. De hulp die u krijgt is gratis. Kijk voor meer informatie op www.smwo.nl/dienstverlening/administratie-en-schulden.

Hebt u weinig geld? Dan kunt u misschien gebruik van onze minimaregelingen. Met deze regelingen kunt u dingen doen die anders niet kunnen. Denk aan het lid worden van een sportclub, een keertje naar het theater of een schoolreisje voor uw kinderen. Of via ons een collectieve aanvullende ziektekostenverzekering bij CZ afsluiten. Kijk voor meer informatie bij minimaregelingen.

Humanitas Thuisadministratie

Humanitas Thuisadministratie helpt u uw geldzaken en administratie op orde te brengen en te houden. Blijf niet rondtobben als u het overzicht bent kwijtgeraakt. Een vrijwilliger geeft u tijdelijke hulp bij uw administratie en helpt om zaken op een rijtje te krijgen en te houden. Meer informatie op de website van Humanitas.

Stichting Leergeld Oosterschelderegio

Steeds meer kinderen in Nederland kunnen om financiële redenen niet meedoen aan activiteiten die voor hun leeftijdsgenootjes heel normaal zijn. Zij staan vaak letterlijk aan de zijlijn. Leergeld biedt kinderen kansen om deel te kunnen nemen aan binnen- en buitenschoolse activiteiten. Meer informatie op de website van Oosterschelderegio.

Jeugdfonds en Volwassenenfonds Sport & Cultuur Zeeland

Het Jeugdfonds Sport & Cultuur Zeeland betaalt de contributie of het lesgeld voor kinderen en jongeren uit gezinnen waar te weinig geld is voor een sportclub, muziek- of dansles, schilderen, theaterschool of een andere creatieve cursus. Kinderen tussen de 0 en 18 jaar komen in aanmerking voor een sport/cultuurkans. Meer informatie op de website van het Jeugdfonds.

Naast het Jeugdfonds is het vanaf 2022 ook mogelijk voor volwassenen om de sport- en cultuuractiviteiten vergoed te krijgen. Het Volwassenenfonds vergoedt de contributie of het lesgeld. Meer informatie op de website van het Volwassenenfonds.

Voedselbank

De Voedselbank is er voor iedereen die moeite heeft om de eindjes aan elkaar te knopen en maandelijks onvoldoende leefgeld overhoudt voor boodschappen.

Dankzij donateurs en sponsors kan de Voedselbank wekelijks een voedselpakket aanbieden aan de mensen die dat op Schouwen-Duiveland nodig hebben. Het pakket is ter aanvulling op de boodschappen. Meer informatie op de website van De Voedselbank.

Ruilwinkel

Winkel zonder portemonnee, maar met ruilpunten! In de Ruilwinkel kunt u goederen en diensten ‘kopen’ zonder dat u uw portemonnee trekt. Tegelijkertijd maakt u een ander blij met uw bijdrage. Iedereen is welkom in de Ruilwinkel. Stap gerust binnen. Er staat koffie en thee voor u klaar. Meer informatie op de website van SMWO - Ruilwinkel

Postcafé

Vindt u de post die u ontvangt vaak moeilijk te lezen? Is de taal die in brieven staat te ingewikkeld voor u om te begrijpen? Stapelt de post zich hierdoor steeds meer op? U bent niet de enige. Er zijn veel mensen die moeite hebben met het lezen van officiële brieven. Het is niets om u voor te schamen. Maar als u de post laat liggen, kunnen er wel problemen ontstaan. Stap gerust binnen bij het Postcafé. Meer informatie op de website van het Postcafé

Taalhuis Zierikzee

Bij het Taalhuis in Zierikzee kunt u terecht voor het verbeteren van lezen, schrijven, spreken, rekenen, computeren en internet. Maar dat niet alleen. Ze bieden ook cursussen om beter te leren rekenen en omgaan met geld. Thuis of in de Bibliotheek. Meer informatie op de website van het Taalhuis.