Zoeken

Uw zoekterm APV geeft de volgende resultaten

 • Lokale regelgeving
  Informatie over de lokale regelgeving zoals verordeningen en wettelijke publicaties.
 • Ontheffing afwijken sluitingsuur
  We hebben in de (APV) regels opgesteld over de tijden waarop horecabedrijven gesloten moeten zijn. U kunt hier onder bepaalde voorwaarden een ontheffing voor aanvragen.
 • Preventie en handhaving alcohol en jeugd
  Het 'Preventie- en Handhavingsplan alcohol' geeft aan hoe wij onze taak invullen over het tegengaan en terugdringen van alcoholgebruik.
 • Terrasvergunning
  Voor het exploiteren van een terras is een vergunning nodig. Terrassen op eigen grond vallen ook onder de werkingssfeer van de Algemene Plaatselijke Verordening (APV).
 • Contact
  Contactgegevens van de gemeente Schouwen-Duiveland. Met openingstijden, adressen etc.