Tijdelijke verhuur van leegstaande woning

Bent u de eigenaar van een woning dat al lang te koop staat? Dan kunt u een leegstandsvergunning bij ons aanvragen. Hiermee kunt u uw woning tijdelijk verhuren. 

Inloggen met DigiD Aanvragen Inloggen met eHerkenning Niveau 2+ Aanvragen

Doet u een aanvraag? Dan moet u deze informatie toevoegen:

  • Een bewijs dat uw huis in de verkoop staat. Bijvoorbeeld een kopie van een verkoopopdracht van de makelaar, advertentietekst of taxatierapport.
  • Bent u een intermediair? Voeg dan een schriftelijke volmacht van de aanvrager toe.
  • Informatie over de toekomstige huurder. Als nog niet bekend is, dan kan op een later moment een huurovereenkomst worden opgestuurd.

Voorwaarden

  • De woning staat leeg.
  • U verhuurt de woning voor minimaal 6 maanden.
  • De opzegtermijn voor de verhuurder is 3 maanden, de huurder kan met 1 maand opzeggen.
  • De huurovereenkomst moet schriftelijk worden aangegaan.
  • De overeenkomst stopt automatisch als de vergunning is verlopen.

De vergunning is maximaal 5 jaar geldig. 

Kosten

Product Bedrag
Vergunning tijdelijke verhuur € 131,10