Registratie (nieuwe) namen van politieke partijen

Als u mee wilt doen aan de gemeenteraadsverkiezingen met een nieuwe politieke partij kunt u deze partij laten registreren. Om deel te nemen aan de verkiezingen van 16 maart 2022 moet de registratie dan wel uiterlijk 20 december 2021 zijn gedaan.

Wat moet u inleveren om uw partij te kunnen registreren?

  • Een afschrift van de notariële akte waarin de statuten van de vereniging zijn opgenomen (alleen een politieke groepering die een vereniging is met volledige rechtsbevoegdheid kan de aanduiding laten registreren).
  • Een gewaarmerkt bewijs van inschrijving in het handelsregister van de Kamer van Koophandel.
  • Een bewijs van betaling van de waarborgsom (€ 112,50).
  • Een verklaring van de politieke groepering waarin de gemachtigde en de plaatsvervangende gemachtigde worden aangewezen.

Voor het inleveren van de stukken voor registratie kunt u een afspraak maken met de gemeente Schouwen-Duiveland via telefoonnummer (0111) – 45 22 15 of verkiezingen@schouwen-duiveland.nl.

Wanneer niet nodig?

Politieke partijen waarvan de aanduiding al is geregistreerd bij het Centraal Stembureau voor de verkiezing van de leden van de Tweede Kamer of van Provinciale Staten, hoeven voor de komende gemeenteraadsverkiezing geen verzoek tot registratie te doen. Ook is er geen registratie nodig van politieke partijen die bij de vorige gemeenteraadsverkiezing een kandidatenlijst hebben ingeleverd, waarop de reeds geregistreerde naam is geplaatst.

Blanco lijst

Registratie van een partij is niet verplicht. Als u zonder registratie op de dag van kandidaatstelling een geldige kandidatenlijst inlevert, doet u mee met een zogenoemde blanco lijst. In dat geval staat er alleen een nummer bovenaan de lijst van de partij en op het stembiljet en geen naam. Uw lijst wordt dan aangeduid met 'lijst (nr)'.

Doorwerking partijnamen

Een registratie van een politieke groepering werkt door van hoog naar laag. Een partij die al geregistreerd is voor de Tweede Kamerverkiezingen kan met die naam automatisch aan de Provinciale Statenverkiezingen en de Gemeenteraadsverkiezingen deelnemen.

Toevoeging aan de aanduiding

Het is niet zonder meer toegestaan een plaatselijke toevoeging aan een landelijk geregistreerde partijnaam (aanduiding) te doen. Als u een lokale toevoeging wil doen aan een landelijke geregistreerde naam is daarvoor een aparte registratie nodig. Ook moet blijken dat de landelijke partij geen bezwaar heeft tegen de registratie op lokaal niveau.

Contact

Hebt u vragen over de procedure? De medewerkers van het Verkiezingsteam zijn te bereiken via telefoonnummer (0111) 45 22 15 of e-mail: verkiezingen@schouwen-duiveland.nl.

Wetten en regels

Wilt u meer informatie lezen over dit onderwerp? Bekijk de Kieswet, artikel G3 op wetten.overheid.nl.