Subsidie voor activiteiten tegen eenzaamheid ouderen

U kunt een subsidie ontvangen voor een activiteit/project tegen eenzaamheid onder ouderen als:

  • u een activiteit/project organiseert voor ouderen vanaf 65 jaar, die op Schouwen-Duiveland wonen;
  • het gevraagde bedrag voor de activiteit/het project maximaal € 2.500 is;
  • het minimum aantal deelnemers voor een activiteit 10 personen is;
  • de aanvraag is gedaan vóór aanvang van de activiteit/het project

Er is een bedrag van € 60.000 beschikbaar tot en met 31 december 2023. Dit maximum bedrag is het subsidieplafond. Uw aanvraag kan alleen behandeld worden als er nog geld beschikbaar is voor deze stimuleringsregeling.

Inloggen met DigiD Subsidie aanvragen Inloggen met eHerkenning Niveau 2+ Subsidie aanvragen

Hoe kan ik deze subsidie aanvragen?

U kunt via de knop 'Subsidie aanvragen' een aanvraag indienen. Uw aanvraag wordt beoordeeld en u ontvangt hierover binnen 3 weken bericht.

Aanvragen voor activiteiten/projecten worden in volgorde van binnenkomst behandeld. Aanvragen die binnenkomen nadat het subsidieplafond is bereikt, worden afgewezen.