Nieuws van de havenmeester

PINNEN, JA GRAAG!

Het is mogelijk om in onze haven met PIN te betalen. Voor uw, en onze veiligheid willen wij u vriendelijk verzoeken om in onze haven alleen te pinnen.

WERKZAAMHEDEN ZEELANDBRUG 2017

In dit artikel informeren we u over de geplande werkzaamheden aan de Zeelandbrug

Conserveren onderzijde beide basculebruggen Zeelandbrug.
Nog nader te bepalen periode van vier weken in voor- of najaar. 
Zo mogelijk te combineren met de hieronder vermelde werkzaamheden. 
Geen brugopeningen tussen 8.00 uur en 12.00 uur en tussen 13.00 uur en 17.00 uur. 5.

Vervangen aandrijvingen basculebruggen Zeelandbrug
De voorbereiding van dit werk is gestart. 
De verwachting is dat als gevolg van dit werk de basculebruggen van de Zeelandbrug in november of december gedurende vier weken zijn afgesloten voor de scheepvaart.