Genieten met uw hond

U bent eigenaar van één of meerdere honden. Natuurlijk hebben zij beweging nodig en wandelt u met de hond(en). Maar er moet ook ruimte zijn voor onze inwoners en gasten om te spelen, sporten en te wandelen zonder te hoeven opletten op hondenpoep en loslopende honden.

Als gemeente vinden we het belangrijk dat iedereen kan genieten van de openbare ruimte op Schouwen-Duiveland. Om dit voor elkaar te krijgen hebben we nieuw beleid gemaakt voor hondenbezitters. We vinden het belangrijk dat u de nieuwe regels kent. U kunt ze nalezen in de folder.

Buiten de bebouwde kom

Buiten de bebouwde kom mag uw hond loslopen tenzij dit voor een gebied anders is bepaald en er rekening wordt gehouden met de Wet Natuurbescherming. Voor alle duidelijkheid hieronder per kern een kaartje waarop de bebouwde kom grens is aangegeven: