Onderwijshuisvesting, vergoedingen

Omschrijving

Besturen van scholen kunnen bij de gemeente een verzoek indienen voor de bekostiging van bepaalde voorzieningen in de huisvesting. Hierbij kunt u denken aan nieuwbouw en uitbreiding. De voorzieningen zijn genoemd in de verordening 'Voorzieningen huisvesting Onderwijs Schouwen-Duiveland'.

Hoe werkt het?

Wilt u een verzoek indienen, neem dan contact op via telefoonnummer (0111) 452 000.