Stimuleringslening voor bedrijven en verenigingen

Omschrijving

Een stimuleringslening is een lening met een lage rente die gebruikt kan worden voor bijvoorbeeld de verduurzaming van uw pand. De gemeente stelt hiervoor geld beschikbaar aan het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting (SVn). De SVn verstrekt en beheert de leningen. De gemeente kan de looptijd en de rente zelf bepalen. De stimuleringslening voor bedrijven en verenigingen is minimaal € 25.000 en maximaal € 100.000. De maximale looptijd is 15 jaar en is afhankelijk van het type maatregel en de hoogte van de lening. Het college stelt het rentepercentage vast op het moment van toewijzing. Maximaal 90% van de werkelijke kosten van duurzame maatregelen komen in aanmerking voor een lening.

Voorbeelden van duurzame en innovatieve maatregelen waarvoor een stimuleringslening kan worden aangevraagd zijn: zonnepanelen, warmtepompen, zonneboilers, groene daken enzovoorts. Meer informatie over de stimuleringslening en de maatregelenlijst is te vinden in de Verordening Stimuleringslening bedrijven en verenigingen gemeente Schouwen-Duiveland 2019.

Hoe werkt het?

Het aanvragen van een stimuleringslening bestaat uit twee stappen:

Stap 1: Aanvragen van een toewijzingsbesluit voor een stimuleringslening bij de gemeente.

Door middel van het aanvraagformulier voor een toewijzingsbesluit vraagt u bij de gemeente een toewijzingsbesluit voor een stimuleringslening aan. U heeft hiervoor de volgende bijlagen nodig:

  • Uittreksel van de Kamer van Koophandel.
  • Offerte van duurzame maatregelen.
  • Haalbaarheidsstudie.
  • Verklaring de-minimissteun.

De gemeente beslist binnen 6 weken op uw aanvraag voor een toewijzingsbesluit.

Stap 2: Aanvragen Stimuleringslening duurzaamheid bij SVn.

Met het toewijzingsbesluit dat u ontvangt van de gemeente, kunt u vervolgens de stimuleringslening bij de SVn aanvragen.

Wat moet ik doen?

Om het toewijzingsbesluit voor een stimuleringsregeling aan te vragen, klikt u op de knop 'Aanvragen met eHerkenning' in het rechtermenu op deze pagina. Vervolgens komt u in het aanvraagformulier terecht.

De status van uw aanvraag kunt u volgen via uw persoonlijke internetpagina 'Mijn Schouwen-Duiveland' (Mijn S-D). Uiteraard krijgt u ook bericht zodra de gemeente een besluit heeft genomen over uw aanvraag.

Duurzaamheidsscans voor bedrijven en verenigingen

Om ook bedrijven en verenigingen te stimuleren duurzamer te worden, heeft de gemeenteraad voor de komende drie jaar € 40.000 per jaar beschikbaar gesteld voor duurzaamheidsadviezen. Deze regeling geldt alleen voor bedrijven en verenigingen met een elektriciteitsverbruik gelijk aan of hoger dan 50.000 kWh en/of een hoger gasverbruik dan 25.000 m3. Het inwinnen van een duurzaamheidsadvies kost maximaal € 1.500. De gemeente vergoedt 85% van dit bedrag.

De energie coöperatie Energie Werkt voert deze regeling voor de gemeente Schouwen-Duiveland uit.

Wilt u meer informatie over de regeling of een duurzaamheidsadvies aanvragen? Dan kunt u mailen naar: info@ewsd.nl.