Informatieverzoek gemeentearchief

Omschrijving

U kunt om allerlei redenen het gemeentearchief om informatie vragen of iets voorleggen. Een paar voorbeelden:

  • u kunt de informatie die u wenst niet via het zoeksysteem Atlantis vinden en u wilt suggesties
  • u bent niet in de gelegenheid om naar het gemeentearchief te komen en u wilt informatie over het door het gemeentearchief te verrichten onderzoek voor u
  • u wilt kopieën van archiefstukken of foto’s en u kunt die niet via Atlantis bestellen
  • u hebt zelf archiefstukken, boeken en tijdschriften, affiches, foto’s, gedenkboeken, films, etcetera en u wilt overleggen over een schenking of inbewaargeving

Hoe werkt het?

Om informatie te vragen, klikt u op de knop 'Aanvragen' in het rechtermenu op deze pagina.

Wat kost het?

Mochten uw vragen langer onderzoek vergen dan een kwartier, dan zijn hiervoor leges verschuldigd. Ook wanneer u vraagt om kopieën en/of prints van beeldmateriaal gelden daarvoor leges. Het gemeentearchief meld dit vooraf en u kunt hierover eventueel nadere afspraken maken.