Individuele inkomenstoeslag

Omschrijving

Wie drie jaar of langer een laag inkomen (op of net boven bijstandsniveau) heeft, komt mogelijk in aanmerking voor een individuele inkomenstoeslag. Dit is een jaarlijkse toeslag als aanvulling op uw inkomen. De gemeente betaalt het bedrag in één keer uit.

Waarvoor?

De individuele inkomenstoeslag is voor het betalen van grote, vaak onvoorziene uitgaven. Voor wie een laag inkomen heeft, zijn zulke uitgaven vaak niet zomaar op te brengen. Als u in aanmerking komt voor een individuele inkomenstoeslag, dan ontvangt u een vast bedrag hiervoor. U kunt deze uitkering één keer in de twaalf maanden aanvragen.

Voorwaarden

De belangrijkste voorwaarden zijn: 

 • u bent 21 jaar of ouder, maar jonger dan de AOW-leeftijd
 • in de afgelopen twaalf maanden ontving u niet eerder een individuele inkomenstoeslag
 • er is geen of weinig kans op een baan of een hoger inkomen
 • uw inkomen was in de laatste 36 maanden niet hoger dan 110% van de bijstandsnorm, die voor uw situatie (alleenstaand, samenwonend, gezin et cetera) geldt.

Normbedragen voor 2021 (vanaf 1 januari):

Van 21 jaar tot de AOW-leeftijd:

 • voor gehuwden: € 1.536,34
 • voor een alleenstaande ouder: € 1.075,44
 • voor alleenstaanden: € 1.075,44

Uw eigen vermogen ligt niet boven de vermogensgrens volgens de Participatiewet. Voor 2021 is dit maximaal:

 • voor alleenstaanden: € 6.295
 • voor gehuwden of alleenstaande ouders: €12.590

Inkomenstoeslag

De vergoedingen in 2020 zijn als volgt:

 • voor alleenstaanden: € 395
 • voor een alleenstaande ouder: € 507
 • voor gehuwden zonder ten laste komende kinderen: € 472
 • voor gehuwden met ten laste komende kinderen: € 608

Vragen?

Heeft u vragen? Neem dan contact op met het loket Samenleving en zorg, tel. (0111) 452 280.

Hoe werkt het?

Voor het aanvragen van de individuele inkomenstoeslag , klikt u op de knop 'Aanvragen' in het rechtermenu op deze pagina .